Btw-tarief werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Het gaat om:

 • woningen die tijdelijk leeg staan
 • aanleunwoningen bij verzorgingsinstellingen en verpleeginstellingen
 • ruimtes in bejaardeninstellingen, verpleeginstellingen en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een 2e woning die permanent bewoond mag worden
 • garages, schuren, serres, aanbouwen en uitbouwen en tuinen die zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning wordt gebruikt
  Het is niet relevant of het pand is gesplitst in appartementsrechten. Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning wordt gebruikt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.
 • woonboten en woonwagens
  De woonboot of woonwagen moet aangesloten zijn op voorzieningen zoals gas, water en licht. Ook moet het bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren. Tot slot moet de woonboot of woonwagen uitsluitend bestemd zijn om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning.

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten

Woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar op het moment waarop het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen plaatsvindt.

Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) raadplegen via het Kadaster. Of laat uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring tekenen dat de woning ouder is dan 2 jaar.

De termijn van 2 jaar gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning wordt gebruikt. Is een woning gebouwd in verschillende stadia? Dan moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.