Wanneer kunt u een verzoek doen?

U kunt btw terugvragen uit een EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de btw daar als voorbelasting aftrekken.
  • U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

U hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.

Wanneer kunt u geen btw terugvragen?

U kunt geen btw terugvragen als u:

Drempelbedragen

Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van aangifte:

  • Doet u een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn.
  • Doet u een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van ten minste 3 maanden? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn. Bedragen onder deze drempel kunt u terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

Dien uw verzoek op tijd in

Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

Let op!

Wilt u btw over het voorgaande jaar terugvragen? Wacht dan niet tot eind september. Hoe meer ondernemers wachten tot eind september, hoe groter de kans is dat de internetsite overbelast raakt en u niet kunt inloggen. Vraag dus zo snel mogelijk uw btw terug om problemen bij het inloggen te voorkomen. Uw verzoek wordt dan ook eerder behandeld.

Vraag nu uw btw terug

Voldoet u aan de voorwaarden? En hebt u al inloggegevens? Vraag dan nu uw btw terug op deze internetsite.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen 4 maanden na uw verzoek een beschikking van de belastingdienst van het EU-land waar u de btw hebt betaald. Daarin staat of uw verzoek is goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd. Als uw teruggaafverzoek wordt goedgekeurd, betaalt de belastingdienst van dat EU-land het bedrag uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de viermaandentermijn. Soms is meer informatie nodig om uw teruggaafverzoek te beoordelen. In dat geval gelden andere termijnen dan de viermaandentermijn.

Beschikking of betaling is niet op tijd

Krijgt u de beschikking of de betaling niet op tijd, neem dan contact op met de belastingdienst van het EU-land. Raadpleeg hiervoor de site van de EU. Als de uiterlijke uitbetalingstermijn is verstreken en u hebt nog geen geld gekregen, kunt u in aanmerking komen voor een rentevergoeding.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.