Boeren met grenslanderijen in België of Duitsland

Als u een boer met grenslanderijen bent, hoeft u geen aangifte te doen voor het binnen uw bedrijf:

  • overbrengen naar Nederland van landbouwproducten die u hebt geoogst op grenslanderijen in België of Duitsland
  • overbrengen vanuit Nederland van landbouwmachines, zaaigoed, meststoffen en dergelijke naar grenslanderijen in België of Duitsland
  • terugbrengen naar Nederland van landbouwmachines en dergelijke, die u hebt gebruikt voor grenslanderijen in België of Duitsland

Dit geldt ook voor boeren in België en Duitsland, die grenslanderijen in Nederland hebben.

Grenslanderijen zijn landerijen binnen een strook van 5,5 kilometer aan weerszijden van de Nederlandse grens.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.