MOSS wordt 'éénloketsysteem'

De mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) is per 1 juli 2021 vervallen. Hiervoor is de One Stop Shop (het éénloketsysteem) in de plaats gekomen waarin verschillende regelingen zijn ondergebracht. Meer over die regelingen leest u bij E-commerce en diensten voor particulieren in andere EU-landen.

Automatische aanmelding voor éénloketsysteem

Gebruikte u de MOSS-regeling? Dan hebben wij u vanaf 1 juli 2021 automatisch aangemeld voor de Unieregeling van het nieuwe éénloketsysteem. Wij hebben u hierover een brief gestuurd.

Unieregeling voor verschillende diensten plus afstandsverkopen

De MOSS-regeling was alleen voor digitale diensten aan particulieren. De Unieregeling is van toepassing op verschillende diensten aan particulieren. Bovendien geldt de Unieregeling ook voor zogenoemde afstandsverkopen binnen de EU.

Deze diensten en leveringen van goederen zijn belast met btw in het land van uw klanten: u betaalt buitenlandse btw. Hiervoor geldt 1 uitzondering. Is uw omzet aan digitale diensten aan particulieren plus afstandsverkopen binnen de EU gezamenlijk minder dan € 10.000? Dan is de prestatie belast in Nederland.

Neemt u deel aan de Unieregeling? Dan moet u alle diensten en leveringen die onder de regeling vallen via de Unieregeling binnen het éénloketsysteem aangeven. U mag bijvoorbeeld niet de digitale diensten aangeven met de Unieregeling en de afstandsverkopen binnen de EU in het land waar u levert.

Inloggen éénloketsysteem

Btw-meldingen voor tijdvakken vanaf 1 juli 2021 kunt u indienen via het éénloketsysteem van Mijn Belastingdienst Zakelijk. Om in te loggen, hebt u een DigiD nodig (eenmanszaken en zzp’ers) of eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Op Zo werkt eHerkenning vindt u meer informatie.

Wij verwerken de btw-meldingen tijdelijk handmatig. Daarom kunt u de btw-melding niet indienen via administratiesoftware.

Correcties MOSS

Wilt u correcties doorvoeren op btw-meldingen binnen de MOSS? Dat blijft mogelijk voor tijdvakken tot 1 juli 2021. U doet dit op de gebruikelijke manier in het oude portaal voor ondernemers met uw user-id.

Meer informatie

Nam u deel aan de MOSS-regeling en heeft u vragen over het éénloketsysteem? Neem dan contact op via Serviceteam.Moss@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.