Btw teruggeven aan een particulier die buiten de EU woont

Is uw klant een particulier uit een niet-EU-land? En wil de klant belastingvrij goederen bij u kopen om in de persoonlijke bagage mee te nemen naar dat niet-EU-land? Uw klant kan de betaalde btw van u terugvragen.

Voorwaarden teruggaaf btw

  • Uw klant toont met een legitimatiebewijs aan dat zijn of haar woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten de EU is.
  • Uw klant neemt aankopen mee in de persoonlijke bagage, binnen 3 maanden na afloop van de maand van de aankoop.
  • De totale waarde op de factuur is minimaal € 50, inclusief btw.

Geef uw klant een factuur mee met daarop het nummer van zijn of haar legitimatiebewijs.

Hoe kan uw klant de btw terugvragen?

Om de btw terug te kunnen vragen, moet uw klant kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Dit doet de klant door zich te melden bij de daarvoor bestemde balie op de Nederlandse luchthaven of zeehaven van waaruit de klant de EU verlaat. Hier heeft uw klant de factuur voor nodig waarop ook het nummer van zijn of haar legitimatiebewijs staat.

De factuur krijgt vervolgens een stempel. Als leverancier ontvangt u - rechtstreeks, of via een intermediair - een bericht dat de aangeschafte goederen de EU verlaten. Dit bericht is het bewijs van uitvoer uit de EU en is belangrijk voor uw administratie. Op grond hiervan kunt u de betaalde btw aan uw klant teruggeven.

Btw terugvragen via een douanebalie of -kantoor

Uw klant kan de btw ook terugvragen via de Douane. De klant moet dan het volgende doen op de (lucht)haven van vertrek:

  • De Douane tekent de factuur af voor uitvoer.
  • Uw klant stuurt de getekende (kopie)factuur aan u terug.
    Een ander bewijsstuk sturen mag ook, zoals een afschrift van een definitieve aangifte ten invoer in het niet-EU-land. U toont daarmee aan dat de goederen daadwerkelijk de EU zijn uitgevoerd.
  • U betaalt de btw aan uw klant terug.

Let op!

Uw klant kan de btw ook terugvragen als uw klant nu nog niet buiten de EU woont, maar zich daar binnen 3 maanden na afloop van de maand van de aankoop vestigt. De gegevens waaruit dit blijkt, bewaart u bij uw administratie.

Wat moet u doen?

Bewaar alle documenten die te maken hebben met de aankoop in uw administratie. Maakt uw klant gebruik van een organisatie die taxfreeshopping-service aanbiedt? Dan mogen deze documenten ook daar worden bewaard. Voorwaarde is wel dat ze direct
beschikbaar zijn en blijven zodat wij ze kunnen controleren.

Betaalde btw terugvragen van de Belastingdienst

Hebt u de btw al aan ons betaald? Dan kunt u die terugvragen met het formulier 'Suppletie omzetbelasting'. U kunt het formulier digitaal invullen en verzenden via de pagina 'Inloggen voor ondernemers'.

Let op!

Is correctie van uw aangifte(n) nodig en blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking voor de opgenomen correctie.

Waar moet u op letten bij taxfreeshopping-cheques?

Maakt u gebruik van cheques van een bedrijf dat taxfreeshopping-services aanbiedt? Dan moeten de gegevens op de cheque gelijk zijn aan de gegevens op de factuur. De douanemedewerker tekent de cheque (digitaal) voor uitvoer af. Het servicebedrijf zorgt voor uitbetaling van de btw. Daarna krijgt u de cheque terug om bij uw administratie te bewaren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.