Btw berekenen bij invoer van goederen uit landen buiten de EU

Als u goederen invoert uit niet-EU-landen, is die invoer belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen. Worden de goederen direct bij aankomst in de EU onder douanetoezicht geplaatst? Of vallen ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrecht, of onder een regeling voor extern douanevervoer? Dan hoeft u de btw nog niet te betalen. In die gevallen vindt de invoer plaats in het EU-land waar de goederen aan die regelingen worden onttrokken.

Hoe berekent u de btw?

De btw bij invoer berekent u over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde bestaat doorgaans uit:

  • de vergoeding of transactiewaarde van de goederen
  • de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering)
  • de belastingen (geen btw) en heffingen bij invoer uit niet-EU-landen

De vervoerskosten van goederen uit landen buiten de EU hangen af van het feit of de goederen bij binnenkomst in de EU direct worden ingevoerd of onder een douaneregeling worden vervoerd naar de plaats van bestemming en daar worden vrijgemaakt. Deze binnenkomst hoeft niet in Nederland te zijn.

Zolang de goederen (nog) niet zijn ingevoerd en zich buiten Nederland bevinden, is de levering niet belast met Nederlandse btw. Bevinden de goederen zich in Nederland, maar zijn deze nog niet ingevoerd? Dan geldt voor de levering van de niet ingevoerde goederen het 0%-tarief. Het 0%-tarief geldt niet meer zodra de goederen zijn ingevoerd. De volgende leveringen zijn dus belast met btw:

  • leveringen van goederen die zich in Nederland bevinden, maar nog niet zijn ingevoerd (hier geldt het 0%-tarief)
  • leveringen door de ondernemer die de goederen heeft ingevoerd of in wiens opdracht de invoer heeft plaatsgevonden
  • leveringen van de goederen nadat ze zijn ingevoerd

Voorbeeld

Ondernemer A in New York verkoopt aan B in Nederland die op zijn beurt levert aan C in Nederland. Deze verkoopt aan D in Nederland. C vervoert de goederen en geeft de goederen ten invoer aan bij de Douane. Over de leveringen A-B en B-C is geen Nederlandse btw verschuldigd. C betaalt over de invoer btw aan de Douane. De levering van C aan D is belast met Nederlandse btw.

Reken vreemde valuta om

Als u factureert in een vreemde valuta, dan moet u de btw op deze factuur voor een douaneaangifte omrekenen naar euro's. Gebruik hiervoor het hulpmiddel Wisselkoers zoeken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.