Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Levert u goederen intracommunautair vanuit Nederland? Dan moet u iedere maand een opgaaf doen van uw intracommunautaire prestaties (ICP). U moet dit uiterlijk de laatste dag van de maand, volgend op een kalendermaand doen. Daarin vermeldt u:

  • het btw-identificatienummer van uw afnemers
  • voor elke afnemer het totaalbedrag van de intracommunautaire leveringen vanuit Nederland in dat kwartaal

Opgaaf ICP per kwartaal

U mag uw opgaaf ICP per kwartaal doen, als u in het kwartaal waarover u opgaaf ICP wilt doen én in elk van de 4 daaraan voorafgaande kwartalen niet meer dan €50.000 aan intracommunautaire goederenleveringen hebt verricht per kwartaal. Dit is het drempelbedrag.

Als u in een kwartaal wel meer dan het drempelbedrag aan goederen levert, moet u vanaf dat kwartaal uw opgaaf ICP per maand doen. Hoe u opgaaf doet over het kwartaal waarin u het drempelbedrag overschrijdt, is afhankelijk van het moment waarop u het drempelbedrag overschrijdt:

  • U overschrijdt het drempelbedrag in de 1e maand van het kwartaal. Uw opgaaf ICP over dit kwartaal doet u in 3 afzonderlijke opgaven ICP: 1 per maand
  • U overschrijdt het drempelbedrag in de 2e maand van het kwartaal. Uw opgaaf ICP over dit kwartaal doet u in 2 afzonderlijke opgaven ICP: 1 over de eerste 2 maanden van het kwartaal en 1 over de laatste maand.
  • U overschrijdt het drempelbedrag in de 3e maand van het kwartaal. U doet dit kwartaal 1 opgaaf ICP over het hele kwartaal. Daarna doet u opgaaf ICP per maand.

U mag weer opgaaf ICP per kwartaal doen, als u in 4 kwartalen achter elkaar niet meer dan het drempelbedrag aan goederen per kwartaal hebt geleverd. U mag dan over het 5e kwartaal weer opgaaf per kwartaal doen als u in dat kwartaal het drempelbedrag ook niet hebt overschreden.

Opgaaf ICP per jaar

Wilt u per jaar opgaaf ICP doen? Dan moet u een vergunning hebben. De voorwaarden voor deze vergunning leest u bij Toestemming aanvragen voor jaaropgaaf ICP.

Waar vindt u de opgaaf ICP?

De opgaaf ICP vindt u als u bent ingelogd via Inloggen voor ondernemers.

Let op!

U kunt de opgaaf ICP indienen binnen 2 maanden na afloop van het tijdvak waarover u opgaaf doet. Deze dag staat boven aan het formulier vermeld. Hebt u in een kwartaal geen intracommunautaire prestaties geleverd? Dan hoeft u geen opgaaf ICP te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.