Toestemming aanvragen voor jaaropgaaf ICP

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Wilt u 1 keer per jaar opgaaf ICP doen? Dat kan als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U doet 1 keer per jaar btw-aangifte.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 200.000 (exclusief btw).
  • De omzet over uw intracommunautaire leveringen van goederen en diensten is niet hoger dan € 15.000 (exclusief btw).
  • Er bestaat geen aanwijzing of gevaar voor betrokkenheid bij btw-fraude.
  • U levert geen nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen naar andere EU-landen.

In uw verzoek om een vergunning moet staan:

  • uw verwachte jaaromzet exclusief btw
  • uw verwachte omzet voor komend jaar van intracommunautaire leveringen van goederen en diensten
  • uw verklaring dat u geen nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen levert naar andere EU-landen

U vraagt uw vergunning schriftelijk aan bij uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.