Toestemming aanvragen voor jaaropgaaf ICP

Wilt u 1 keer per jaar opgaaf ICP doen? Dat kan als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U doet 1 keer per jaar btw-aangifte.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 200.000 (exclusief btw).
  • De omzet over uw intracommunautaire leveringen van goederen en diensten is niet hoger dan € 15.000 (exclusief btw).
  • Er bestaat geen aanwijzing of gevaar voor betrokkenheid bij btw-fraude.
  • U levert geen nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen naar andere EU-landen.
    Dit is wat wij verstaan onder Nieuwe vervoermiddelen.

In uw verzoek om een vergunning moet staan:

  • uw verwachte jaaromzet exclusief btw
  • uw verwachte omzet voor komend jaar van intracommunautaire leveringen van goederen en diensten
  • uw verklaring dat u geen nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen levert naar andere EU-landen

U vraagt uw vergunning schriftelijk aan bij uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.