Tijdvak opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)

Over welke periode (tijdvak) u opgaaf ICP kunt doen, is afhankelijk van of u goederen of diensten levert. Als u goederen én diensten levert, kunt u over verschillende tijdvakken opgaaf ICP doen.

U levert goederen

De opgaaf ICP over goederen mag u per maand, per kwartaal of per jaar doen. Als u per kwartaal opgaaf ICP wilt doen, mag u niet meer dan € 50.000 aan goederen leveren per kwartaal. Dit is het drempelbedrag. Als u per jaar opgaaf ICP wilt doen, moet u daarvoor een vergunning hebben.

Opgaaf ICP per maand

U mag altijd uw opgaaf ICP per maand doen. Maar u móét uw opgaaf ICP per maand doen, als u per kwartaal meer dan € 50.000 aan goederen levert.

Opgaaf ICP per kwartaal

U mag uw opgaaf ICP per kwartaal doen, als u in het kwartaal waarover u opgaaf ICP wilt doen, en in elk van de vorige 4 kwartalen het drempelbedrag niet hebt overschreden. Als u in een kwartaal wel meer dan het drempelbedrag aan goederen levert, moet u vanaf dat kwartaal uw opgaaf ICP per maand doen. Hoe u opgaaf doet over het kwartaal waarin u het drempelbedrag overschrijdt, is afhankelijk van het moment waarop u het drempelbedrag overschrijdt:

  • U overschrijdt het drempelbedrag in de 1e maand van het kwartaal. Uw opgaaf ICP over dit kwartaal doet u in 3 afzonderlijke opgaven ICP: 1 per maand.
  • U overschrijdt het drempelbedrag in de 2e maand van het kwartaal. Uw opgaaf ICP over dit kwartaal doet u in 2 afzonderlijke opgaven ICP: 1 over de eerste 2 maanden van het kwartaal en 1 over de laatste maand.
  • U overschrijdt het drempelbedrag in de 3e maand van het kwartaal. U doet dit kwartaal een opgaaf ICP over het hele kwartaal. Daarna doet u opgaaf ICP per maand.

U mag weer opgaaf ICP per kwartaal doen, als u in 4 kwartalen achter elkaar niet meer dan het drempelbedrag aan goederen per kwartaal hebt geleverd. U mag dan over het 5e kwartaal weer opgaaf per kwartaal doen als u in dat kwartaal het drempelbedrag ook niet hebt overschreden.

Opgaaf ICP per jaar

Wilt u per jaar opgaaf ICP doen? Dan moet u een vergunning hebben. De voorwaarden voor deze vergunning leest u bij Toestemming aanvragen voor jaaropgaaf ICP.

U levert diensten

De opgaaf ICP over uw diensten mag u per maand, per kwartaal of per jaar doen. Wilt u per jaar uw opgaaf ICP doen, dan moet u daarvoor een vergunning hebben. De voorwaarden voor deze vergunning leest u bij Toestemming aanvragen voor jaaropgaaf ICP.

U levert goederen én diensten

Als u zowel goederen als diensten levert, kunt u apart opgaaf ICP doen over de goederen en de diensten. Dat hoeft niet in 1 opgaaf ICP. Zo kunt u bijvoorbeeld voor uw goederen per maand opgaaf ICP doen. En voor uw diensten per kwartaal. Maar u kunt uw goederen en diensten ook in 1 opgaaf ICP doen. U volgt dan de regels die gelden voor de opgaaf ICP over goederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.