Als u loonheffingen gaat inhouden

Als u loonheffingen gaat inhouden, geldt een aantal administratieve verplichtingen. U moet het volgende regelen:

 • U meldt zich aan als werkgever.
 • U stelt de identiteit van uw werknemer vast (zie hoofdstuk 2 van het 'Handboek Loonheffingen').
  Voor het vaststellen van de identiteit van uw werknemer heeft uw werknemer een burgerservicenummer (bsn) nodig. Meer informatie daarover vindt u in hoofdstuk 2 van het 'Handboek Loonheffingen'.
 • U houdt een loonadministratie bij.
 • U berekent 1 of meer loonheffingen:
  • U berekent de loonbelasting (zie hoofdstuk 9 van het 'Handboek Loonheffingen').
  • U berekent de premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 9 van het 'Handboek Loonheffingen').
  • U berekent de premies werknemersverzekeringen (zie hoofdstuk 7 van het 'Handboek Loonheffingen').
  • U berekent de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zie hoofdstuk 8 van het 'Handboek Loonheffingen').
 • U doet aangifte loonheffingen en betaalt de loonheffingen.
 • U geeft een loonstrook aan uw werknemer (zie hoofdstuk 12 van het 'Handboek Loonheffingen').
 • U geeft een jaaropgaaf aan uw werknemer (zie hoofdstuk 15 van het 'Handboek Loonheffingen').

Als u loonheffingen inhoudt, kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u bij Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling.

Voor het inhouden van de loonheffingen zijn de volgende onderwerpen misschien ook van belang voor u:

Meer informatie in het 'Handboek Loonheffingen'

Uitgebreide informatie over wat u moet doen als u loonheffingen gaat inhouden, vindt u in het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.