Aanmelden als werkgever (Internationaal)

Wilt u zich als buitenlandse werkgever aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst? Vul dan het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland' in.

Als u zich hebt aangemeld

Als u zich als werkgever hebt aangemeld, krijgt u van ons:

 • een loonheffingennummer (binnen 1 week)
  Dit loonheffingennummer hebt u nodig om aangifte loonheffingen te doen. U vermeldt het ook steeds op uw correspondentie met ons.
 • een aangiftebrief (binnen 1 week)
  In deze brief staan de aangiftetijdvakken waarover u aangifte moet doen. Deze brief krijgt u elk jaar opnieuw in november.

Als u werknemers hebt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen, krijgt u ook:

 • een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten (binnen 3 weken)
  De indeling bepaalt de hoogte van het percentage gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dat percentage gebruikt u voor de berekening van de premie in de aangifte.
 • een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk (binnen 4 weken)
  De brief met dit percentage krijgt u daarna elk jaar in december.

Later aanmelden voor de werknemersverzekeringen

Bent u al aangemeld als werkgever en betaalt u nog geen premies werknemersverzekeringen? Als u dan personeel aanneemt waarvoor u deze premies wél gaat betalen, meldt u dat met het formulier 'Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen'.

Nadat de 1e werknemer is begonnen voor wie u premies moet betalen, krijgt u:

 • een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten (binnen 3 weken)
 • een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk (binnen 4 weken)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.