Teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting

Als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt.

Hoe de procedure precies verloopt leest u in de uitvoeringsvoorschriften bij het belastingverdrag. In bepaalde gevallen wordt vrijstelling of teruggaaf verleend op basis van Europees recht. In het onderdeel Formulieren vindt u hierover meer informatie.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.