Teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting

Als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt. Als u recht hebt op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van buitenlandse belasting, dan moet u een verzoek om vrijstelling of teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het betreffende verdragsland.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.