Vrijstellings- en teruggaafformulieren buitenlandse bronbelasting

Ieder verdragsland kent een eigen vrijstellings- en teruggaafprocedure. Ook hebben sommige landen eigen vrijstellings- en teruggaafformulieren gemaakt. Of een verdragsland zo'n formulier heeft opgesteld en hoe de procedure is, leest u in de uitvoeringsvoorschriften bij het belastingverdrag. Uitvoeringsvoorschriften kunt u raadplegen via www.overheid.nl, onderdeel Wet- en regelgeving.

Heeft het land geen uitvoeringsvoorschriften vastgesteld, vraag dan de belastingdienst van het betreffende land om informatie. Ook kunt u terecht bij de persoon of instelling die de inkomsten uitbetaalt.

Vraagt de betreffende buitenlandse regering u om een vrijstellings- en teruggaafformulier, dan kunt u dat aanvragen bij de belastingdienst van het betreffende land. De formulieren van onderstaande verdragslanden kunt u ook bij de Nederlandse Belastingdienst krijgen. Hebt u vragen over de formulieren of over het invullen ervan? U kunt deze vragen stellen aan de buitenlandse regering.

 • Albanië
 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Canada
 • China
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Filipijnen
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Ierland
 • Indonesië
 • Israël
 • Italië
 • Japan
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Saudi Arabië
 • Servië
 • Slovenië
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland)
 • Wit-Rusland
 • Zambia
 • Zuid-Afrika
 • Zweden
 • Zwitserland

U kunt een vrijstellings- en teruggaafformulier per e-mail aanvragen bij: CFD.LC.Apeldoorn@belastingdienst.nl
U krijgt dit formulier ook via uw e-mail toegestuurd.

Internetsites belastingdiensten verdragslanden

Bij de volgende buitenlandse belastingdiensten kunt u op de internetsite informatie en formulieren vinden:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.