Vrijstelling van buitenlandse bronbelasting

Hebt u een verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling gedaan? Dan wordt bij de uitbetaling van uw dividend, rente of royalty's minder of geen belasting ingehouden. Hoeveel belasting verschuldigd is, is afhankelijk van het percentage dat in het belastingverdrag met het betreffende land genoemd wordt.

Verzoek vrijstelling in het buitenland

Als u een verzoek om vrijstelling indient moet u er rekening mee houden dat in elk land andere regels gelden. Deze regels vindt u in de uitvoeringsvoorschriften bij het belastingverdrag. In sommige landen moet u bijvoorbeeld een formulier invullen. Meestal moet u dan bij de Nederlandse Belastingdienst een zogenaamde woonplaatsverklaring aanvragen, die u toevoegt aan het formulier.

Soms is het voldoende als u alleen een woonplaatsverklaring instuurt. In bepaalde gevallen wordt gevraagd om een bijzondere verklaring die in het verlengde ligt van een woonplaatsverklaring. De verklaringen die de Nederlandse Belastingdienst naast de woonplaatsverklaring afgeeft, vindt u onder overige verklaringen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.