Vrijstelling van buitenlandse bronbelasting

Hebt u een verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling gedaan, dan wordt bij de uitbetaling van uw dividend, rente of royalty's minder of geen belasting ingehouden. Hoeveel belasting verschuldigd is, is afhankelijk van het percentage dat in het belastingverdrag met het betreffende land genoemd wordt. 

Woonplaatsverklaring

Voor het indienen van een verzoek om vrijstelling kent elk land andere regels. Sommige landen vragen u bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Meestal moet u dan bij de Nederlandse Belastingdienst een zogenaamde woonplaatsverklaring vragen, die u toevoegt aan het formulier.

Soms is het toezenden van alleen een woonplaatsverklaring voldoende.

Zie ook 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.