Hoogte van vrijstelling-teruggaaf buitenlandse bronbelasting

De hoogte van de vrijgestelde of terug te ontvangen belasting, is afhankelijk van de afspraken die Nederland en het andere land daarover hebben gemaakt. Dat geldt ook voor de termijn waarbinnen u het verzoek om teruggaaf moet indienen. Voor informatie over de hoogte van de belasting op inkomsten, zoals dividend, interest en royalty's, kunt u het belastingverdrag raadplegen. U vindt het verdrag via www.overheid.nl via Beleid & regelgeving, bij het onderdeel Wet- en regelgeving.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.