Buitenlandse bronbelasting terug - met verklaring Belastingdienst

Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van uw dividend, rente of royalty's. U kunt dan een verzoek indienen voor teruggaaf van de teveel ingehouden belasting. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld.

Woonplaatsverklaring aanvragen

Voor een verzoek om teruggaaf hanteert ieder land andere procedures en percentages. Sommige landen vragen u bijvoorbeeld om een formulier in te vullen. Meestal moet u dan bij de Nederlandse Belastingdienst om een zogenaamde woonplaatsverklaring vragen. In bepaalde gevallen wordt gevraagd om een bijzondere verklaring die in het verlengde ligt van een woonplaatsverklaring. Deze vindt u onder de overige verklaringen. Deze zijn verderop beschreven.

Let op!

Voor het indienen van het verzoek en de bewijsstukken geldt een uiterste termijn. De exacte duur van die termijn is afhankelijk van de afspraken die Nederland met het andere land heeft gemaakt. Meestal bestaat de termijn uit een aantal jaren na het jaar waarin u de inkomsten ontving.

Woonplaatsverklaring

Een woonplaatsverklaring is een verklaring van de Nederlandse Belastingdienst waarin staat dat een belastingplichtige inwoner is van Nederland en daar is onderworpen aan inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U kunt een woonplaatsverklaring aanvragen per mail: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook overige verklaringen aanvragen. Deze zijn verderop beschreven.

Uw aanvraag voor een woonplaatsverklaring is compleet als u het volgende hebt vermeld:

 • uw naam of de naam van de (Nederlandse) vennootschap
 • uw adresgegevens of de adresgegevens van de (Nederlandse) vennootschap
 • bijbehorend fiscaal nummer (bsn of RSIN)
 • verdragsland(en) en jaar/jaren (tot maximaal 5 jaar terug) waarvoor u de verklaring nodig hebt.

Let op!

Aanvragen met een btw-nummer worden afgewezen. De toevoeging NL[...]B01 mag niet worden vermeld op buitenlandse formulieren

Afhandeling verzoek

Uw verzoek om een woonplaatsverklaring handelen wij af binnen maximaal 8 weken.

Een woonplaatsverklaring afgeven is een administratief proces en gebeurt op basis van de registratie in onze systemen.

ls de vennootschap naar buitenlands recht opgericht, of heeft de vennootschap een buitenlands adres? Dan wordt de verklaring afgegeven als fiscaal inwonerschap in Nederland is vastgesteld.

Let op!

Vraagt u een verklaring aan voor iemand anders? Sluit dan een ondertekende machtiging bij.
Bent u belastingconsulent? Vermeld dan uw BECON-nummer.

De woonplaatsverklaring geven wij standaard in het Nederlands en Engels af (Woonplaatsverklaring/Declaration of residence/ Certificate of tax residence).

Overige verklaringen voor lichamen

Wij verstrekken aan lichamen ook verklaringen die in het verlengde liggen van de woonplaatsverklaring:

 • Verklaring Moeder Dochter Richtlijn
  Dit is een woonplaatsverklaring voor toepassing van de Moeder- dochterrichtlijn.
 • Verklaring Interest & Royalty Richtlijn
  Dit is een woonplaatsverklaring voor toepassing van de Rente- en Royalyrichtlijn.
 • Vaste inrichting verklaring
  Deze verklaring bevestigt de aanwezigheid van een vaste inrichting in Nederland.
 • Inwonersverklaring voor lichamen
  Dit is een woonplaatsverklaring op basis van de nationale wet. In deze verklaring wordt geen specifiek verdrag genoemd. U moet wel aangeven wat de reden is waarom u deze verklaring aanvraagt.

U kunt bovenstaande verklaringen aanvragen per mail: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl.

Uw aanvraag voor een overige verklaring is compleet als u het volgende hebt vermeld:

 • de naam van de (Nederlandse) vennootschap
 • de adresgegevens van de (Nederlandse) vennootschap
 • het bijbehorende fiscaal nummer (RSIN)
 • de verklaring waar de vennootschap om vraagt
 • verdragsland(en) en jaar/jaren waarvoor de vennootschap de verklaring nodig heeft

Vraagt het buitenland u om een bepaald formulier in te vullen en te laten ondertekenen door Nederland? Via de mail kunt u geen scans van buitenlandse formulieren insturen. Buitenlandse formulieren moet u dubbelzijdig afdrukken, invullen en naar het onderstaande adres sturen.

Belastingdienst/Centrale invoer/wpv
Postbus 2519
6401 DA HEERLEN

Meer informatie

Bel voor meer informatie over woonplaatsverklaringen de BelastingTelefoon.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.