Zorgverzekering

Voor uw zorgverzekering betaalt u voor het basispakket een nominale premie en als u een aanvullend pakket hebt, betaalt u daarvoor een aanvullende premie. Daarnaast moet u een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Als u winst uit onderneming hebt, betaalt u de bijdrage Zvw over uw winst. U geeft deze bijdrage aan met hetzelfde aangifteprogramma of aangifteformulier waarmee u aangifte voor de inkomstenbelasting doet.

U bent ondernemer

Nadat u uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, krijgt u een aanslag bijdrage Zorgverzekeringswet. U betaalt de bijdrage over uw winst uit onderneming. 

Lees meer hierover bij U hebt andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering.

U bent freelancer

Bent u freelancer en worden uw werkzaamheden gezien als resultaat uit overige werkzaamheden, dan krijgt u een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over dat resultaat. Als u als freelancer kiest voor de opting-in-regeling, dan zal uw werkgever voor u de bijdrage inhouden. 

Lees meer hierover bij U hebt andere inkomsten dan loon, pensioen of een uitkering.

U verricht werkzaamheden voor uw eigen bv

Uw bv moet de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden op uw nettoloon en afdragen. Bent u als directeur-grootaandeelhouder verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan geldt dat de bv werkgeversheffing Zvw moet betalen.

U bent zelfstandige en hebt daarnaast een dienstbetrekking of uitkering

U kunt als u in loondienst bent, pensioen geniet of een uitkering ontvangt ook als zelfstandige aan de slag gaan. U start bijvoorbeeld uw eigen onderneming, maar blijft voorlopig ook nog 3 dagen per week in loondienst. De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt werkgeversheffing Zvw over uw loon of uitkering of houdt daarover bijdrage Zvw in. Over de inkomsten uit uw onderneming betaalt u zelf de bijdrage Zvw.

U hebt personeel in dienst

Als werkgever bent u verplicht de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet te betalen. Lees meer hierover bij in hoofdstuk 8 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.