Zorgverzekering

Voor uw zorgverzekering betaalt u voor het basispakket een nominale premie. Als u een aanvullend pakket hebt, betaalt u daarvoor een aanvullende premie. Daarnaast moet u een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Als u winst uit onderneming hebt, betaalt u de bijdrage Zvw over uw winst. U geeft deze bijdrage aan met hetzelfde aangifteprogramma of aangifteformulier waarmee u aangifte voor de inkomstenbelasting doet.

Kies hieronder welke situatie op u van toepassing is, en wie in uw situatie de bijdrage Zvw moet betalen.

U bent ondernemer

Nadat u uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, krijgt u een aanslag bijdrage Zorgverzekeringswet. U betaalt de bijdrage over uw winst uit onderneming.

U hebt inkomsten uit overige werkzaamheden

Worden uw inkomsten gezien als inkomsten uit overige werkzaamheden? Dan krijgt u een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over die inkomsten. Als u kiest voor de opting-in-regeling, dan zal uw werkgever voor u de bijdrage Zvw inhouden.

U verricht werkzaamheden voor uw eigen bv

Uw bv moet de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden op uw loon en afdragen. Bent u als directeur-grootaandeelhouder verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet de bv de werkgeversheffing Zvw betalen.

U bent ondernemer en hebt daarnaast een dienstbetrekking, pensioen of uitkering

U kunt als u in loondienst bent, pensioen krijgt of een uitkering ontvangt daarnaast als ondernemer aan de slag gaan. U start bijvoorbeeld uw eigen onderneming, maar blijft voorlopig ook nog 3 dagen per week in loondienst. De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt werkgeversheffing Zvw over uw loon of uitkering of houdt daarover bijdrage Zvw in. Over de winst uit uw onderneming betaalt u zelf de bijdrage Zvw.

U hebt personeel

Als werkgever bent u verplicht de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet te betalen. Lees meer hierover in hoofdstuk 8 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.