Uitstel aanvragen met een formulier

Wilt u uitstel vennootschapsbelasting aanvragen? Dit kan digitaal via Inloggen voor ondernemers, maar ook via het formulier Aanvraag uitstel aangifte vennootschapsbelasting.

Uw aanvraag moet u doen binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, kunt u uw aanvraag dus doen tot 1 juni van het volgende jaar.

Het normale uitstel is 5 maanden.

U gebruikt altijd bovenstaand formulier, als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent buitenlands belastingplichtige.
  • Uw boekjaar is niet gelijk aan het kalenderjaar.
  • U wilt langer dan 5 maanden uitstel. Onderbouw uw verzoek en geef aan tot wanneer u uitstel wilt hebben.

In deze gevallen kunt u dus géén uitstel aanvragen via Inloggen voor ondernemers

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.