Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Vanaf 1 januari 2020 is er een renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars. Verschuldigde rente op geldleningen is in 2021 niet langer aftrekbaar voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 91% van het balanstotaal.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.