Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis tot 1 april 2022

Update: 29 september 2022

Deze maatregel is beëindigd.

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u (opnieuw) gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling.

Wat moet u doen om (opnieuw) bijzonder uitstel te krijgen?

Dat hangt af van uw situatie. Kijk wat voor u van toepassing is:

 • U had bijzonder uitstel tot 1 februari 2022. Uw belastingschuld is nog niet volledig betaald

  U hoeft niets te doen. Uw bijzonder uitstel wordt automatisch verlengd tot 1 april 2022.

  Hebt u eerder de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aangevraagd? Deze regeling is vervallen. Maar omdat wij uw bijzonder uitstel automatisch verlengen, heeft dit voor u geen gevolgen.

  U ontvangt van ons een brief waarin wij u laten weten dat wij uw bijzonder uitstel verlengen.

 • U had bijzonder uitstel tot 1 februari 2022. Uw belastingschuld is al volledig betaald

  U kunt tot en met 31 maart 2022 opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

  Let op!

  Verwacht u vanaf 1 april 2022 een naheffingsaanslag over een belasting die u vóór die datum had moeten betalen? Vraag dan nu alvast bijzonder uitstel van betaling aan.

 • U hebt niet eerder bijzonder uitstel aangevraagd

  U kunt tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

  Let op!

  Verwacht u vanaf 1 april 2022 een naheffingsaanslag over een belasting die u vóór die datum had moeten betalen? Vraag dan nu alvast bijzonder uitstel van betaling aan.

Het bijzonder uitstel geldt tot 1 april 2022

Alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt, hoeft u nog niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen. Daarmee voorkomt u een boete.

Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Naheffingsaanslagen tijdens bijzonder uitstel

Tijdens uw bijzonder uitstel krijgt u toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. Wij sturen ze zodat u een overzicht hebt van de belastingschuld die u na het einde van uw bijzonder uitstel moet gaan aflossen. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betaalverzuimboetes) hoeft u níet te betalen. U hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Voorlopige aanslag 2022 volledig onder het huidige bijzonder uitstel

Krijgt u nog een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 of hebt u deze al gekregen? Dan valt deze volledig onder het huidige bijzonder uitstel. Hebt u bijzonder uitstel van betaling tot 1 april? En hebt u aangegeven de voorlopige aanslag in termijnen te betalen? Dan valt het gehele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 in het bijzonder uitstel. U hoeft de termijnen in april tot en met december 2022 dus niet te betalen. U betaalt dit bedrag via de betalingsregeling, die start op 1 oktober 2022.

Melding betalingsonmacht en bijzonder uitstel

Geldt voor u het volgende?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd.
 • U deed dit als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
 • Uw onderneming kon de loonheffingen, btw, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling tot en met 31 maart 2022 als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020.

Let op!

Bovenstaande geldt alleen voor de belastingmiddelen. Gaat het over melding betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het pensioenfonds.

Verklaring betalingsgedrag en bijzonder uitstel

Geldt voor u het volgende?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd en gekregen.
 • U hebt ook een verklaring over uw betalingsgedrag aangevraagd.
  Dat kan een algemene verklaring betalingsgedrag zijn, of een verklaring betalingsgedrag voor inleners- en ketenaansprakelijkheid, of allebei.

Dan geven wij een zogenoemde ‘schone verklaring’ af. Deze verklaring geldt voor naheffingsaanslagen die onder het bijzonder uitstel van betaling vallen. Maar níet voor belastingschulden die daar niet onder vallen.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt 1 april 2022 af. Na die datum krijgt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. De belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, kunt u aflossen van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Als u zich vanaf 1 oktober 2022 aan deze betalingsregeling houdt, kunt u ook na deze datum een schone verklaring over uw betalingsgedrag aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.