Hoe kon u verlenging aanvragen van uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis?

Update: 28 januari 2022

Let op!
De maatregel bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 april 2022. Lees wat dit voor u betekent bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis tot 1 april 2022.

Tot 30 augustus 2021 gold het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis voor 3 maanden. Als u daarna uw belastingen nog niet kon betalen, kon u ons vragen uw bijzonder uitstel te verlengen.

Er waren dan 2 mogelijkheden:

 • U wilde uw bijzonder uitstel van betaling verlengen en uw belastingschuld was lager dan € 20.000

  Had u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000?

  Lees hieronder hoe u dan een verzoek kon doen om uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U moest aannemelijk maken dat uw betalingsproblemen hoofdzakelijk waren veroorzaakt door de coronacrisis. Bijvoorbeeld door met cijfers aan te geven hoe uw omzet was gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen waren verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Had u bewijsstukken die uw toelichting onderbouwden? Dan kon u deze als bijlagen meesturen.

  Verder verklaarde u dat u er alles aan deed om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. In uw verklaring stond dat uw onderneming geen eigen aandelen inkocht, geen dividenden uitkeerde, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben werden uitgekeerd. Deze verklaring gold voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot het einde van de betalingsregeling of tot het moment dat het verleende bijzonder uitstel werd ingetrokken. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, waren uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel gold voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling had aangevraagd.

  Uw verzoek indienen

  U kon snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

  Kon u uw verzoek niet online indienen? Dan kon u ook schriftelijk verlenging van bijzonder uitstel aanvragen.

 • U wilde het bijzonder uitstel van betaling verlengen en uw belastingschuld was € 20.000 of hoger

  Had u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger?

  Lees hieronder hoe u dan een verzoek kon doen om uw bijzonder uitstel te verlengen.

  U moest extra informatie meesturen

  Om op uw verzoek te beslissen hadden we extra informatie van u nodig waaruit bleek dat u betalingsproblemen had die hoofdzakelijk werden veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag ging, hadden wij ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

  De deskundige moest aannemelijk maken dat er betalingsproblemen waren op het moment waarop om uitstel werd gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moest blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk waren ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevatte de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moest volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moest worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment dat om uitstel van betaling werd gevraagd. De deskundige lichtte toe welke gegevens de ondernemer had verstrekt voor de verklaring.

  U stuurde de verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose mee als bijlagen. Had u andere bewijsstukken die uw toelichting onderbouwden? Dan kon u deze ook als bijlagen meesturen.

  Verder verklaarde u dat u er alles aan deed om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. In uw verklaring stond dat uw onderneming geen eigen aandelen inkocht, geen dividenden uitkeerde, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben werden uitgekeerd. Deze verklaring gold voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot het einde van de betalingsregeling of tot het moment dat het verleende bijzonder uitstel werd ingetrokken. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, waren uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel gold voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling had aangevraagd.

  Uw verzoek indienen

  U kon snel en gemakkelijk verlenging van bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

  Kon u uw verzoek niet online indienen? Dan kon u ook schriftelijk verlenging van bijzonder uitstel aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.