Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Update: 28 maart 2023

Hebt u als ondernemer gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.

Dat wil zeggen:

  • Alle belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.
  • En ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 april 2022, moet u betalen. Hiervoor geldt het bijzonder uitstel níet.
    De uiterste betaaldatum staat altijd op de belastingaanslag die u van ons krijgt.

Belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet

Doet u op of na 1 april 2022 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • 3e vierwekenperiode van 2022
  • maart 2022
  • 1e kwartaal van 2022

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van een aangifte over de 3e vierwekenperiode van 2022 moet uiterlijk 27 april 2022 op onze rekening staan.

Het bedrag van een aangifte over maart 2022 moet uiterlijk 30 april 2022 op onze rekening staan. Dat geldt ook voor het bedrag van een aangifte over het 1e kwartaal van 2022.

Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 april 2022

Krijgt u op 12 maart 2022 bijvoorbeeld een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan moet u die betalen. Want de uiterste betaaldatum van een aanslag inkomstenbelasting is 6 weken later. Dat is in dit geval dus 23 april 2022. Voor deze aanslag geldt daarom het bijzonder uitstel niet.

Voorlopige aanslag 2022 hoeft u misschien nog niet te betalen

Dit hangt af van de uiterste betaaldatum van de 1e termijn van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022.

Ligt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn vóór 1 april 2022?

Dan valt het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat u de termijnen in april tot en met december 2022 nog niet hoeft te betalen. U betaalt deze termijnen via de betalingsregeling voor de belastingschuld door het bijzonder uitstel, die start op 1 oktober 2022.

Ligt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn op of ná 1 april 2022?

Dan valt deze voorlopige aanslag buiten het bijzonder uitstel van betaling. Deze wordt dan niet meegenomen in de betalingsregeling. U moet het bedrag betalen binnen de daarvoor geldende termijnen.

Kunt u uw nieuwe verplichtingen niet op tijd betalen?

Heeft de aanslag een uiterste betaaldatum vóór 1 oktober 2022? Kijk dan of u een betalingsregeling kunt krijgen.

Heeft de aanslag een uiterste betaaldatum van 1 oktober 2022 of later? En wilt u gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan kunt u geen andere betalingsregeling aanvragen. Alleen in bijzondere, individuele gevallen is hierop een uitzondering mogelijk. U kunt ons wel vragen om uw betalingsregeling bijzonder uitstel (tijdelijk) aan te passen. Kijk op Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel hoe u dit doet.

Hebt u niet alleen nu betalingsproblemen, maar verwacht u die ook op de lange termijn?

En weet u niet zeker of u ze kunt oplossen? Dan is het belangrijk dat u snel een compleet beeld krijgt van uw financiële situatie. En dat u uitzoekt welke mogelijkheden u nog hebt. Misschien hebt u daarbij advies of hulp nodig. Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Of ga naar kvk.nl/zwaar-weer voor advies.

Bent u een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv en hebt u nog meer schulden? Dan kunt u voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden terecht bij uw gemeente. De gemeente kijkt mee naar uw situatie en zorgt, in overleg met u, voor een passend hulpverleningstraject op maat.

Hebt u een achterstand voor uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen?

Weet u niet zeker of u een achterstand hebt? Of weet u niet hoe groot uw achterstand precies is? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel?/Achterstand nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen leest u hoe u daar achter kunt komen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.