Drempelbedrag 2019

Uw drempelbedrag voor specifieke zorgkosten in 2019 is afhankelijk van uw drempelinkomen en of u een fiscale partner hebt.

U hebt niet het hele jaar een fiscale partner

Hebt u niet het hele jaar een fiscale partner? U berekent alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.

Drempelbedrag specifieke zorgkosten: niet heel 2019 fiscale partner

Drempelinkomen
meer dan

Drempelinkomen
niet meer dan

 Drempel

-

€ 7.739

€ 133

€ 7.739

€ 41.107

1,65% van het drempelinkomen

€ 41.107

-

€ 679 + 5,75% van het bedrag boven € 41.107

U hebt het hele jaar een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Drempelbedrag specifieke zorgkosten: heel 2019 fiscale partner

Gezamenlijk 
drempelinkomen

meer dan

Gezamenlijk 
drempelinkomen

niet meer dan

 Drempel

-

€ 15.478

€ 266

€ 15.478

€ 41.107

1,65% van het drempelinkomen

€ 41.107

-

€ 679 + 5,75% van het bedrag boven € 41.107

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.