Voorbeeld: alleenstaande met € 1.255.000 vermogen (2018)

U bent alleenstaand en hebt € 1.255.000 vermogen. U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 1.255.000 - € 30.000 heffingsvrij vermogen = € 1.225.000.

Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen over 2018, valt
€ 70.800 in de 1e schijf,
€ 907.200 in de 2e schijf en
€ 247.000 in de 3e schijf.

Tabel berekening voordeel uit vermogen over 2018
Schijven
in box 3
Totaalbedrag
in schijf
Verdeling bedrag
in schijf
Percentage Voordeel
1 € 70.800 67% x € 70.800 =
€ 47.436
0,36% x
€ 47.436
€      170
1 € 70.800 33% x € 70.800 =
€ 23.364   
5,38% x
€ 23.364
€   1.256
2 € 907.200 21% x € 907.200 =
€ 190.512
0,36% x
€ 190.512
€     685
2 € 907.200 79% x € 907.200 =
€ 716.688
5,38% x
€ 716.688
€ 38.557
3 € 247.000 100% x € 247.000 =
€ 247.000
5,38% x
€ 247.000
€ 13.288
Totaal voordeel
box 3
€ 53.956

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:Voor 67% x € 70.800 = € 47.436 geldt het percentage van 0,36%.
Uw voordeel is dus 0,36% x € 47.436 = € 170.

Voor 33% x € 70.800 = € 23.364 geldt het percentage van 5,38%.
Uw voordeel is dus 5,38% x € 23.364 = € 1.256.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 1.426 (€ 170 + € 1.256).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:Voor 21% x € 907.200 = € 190.512 geldt het percentage van 0,36%.
Uw voordeel is dus 0,36% x € 190.512 = € 685.

Voor 79% x € 907.200 = € 716.688 geldt het percentage van 5,38%.
Uw voordeel is dus 5,38% x € 716.688 = € 38.557.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 685 + € 38.557 = € 39.242.

De berekening van uw voordeel in de 3e schijf gaat zo:Voor 100% van € 247.000 = € 247.000 geldt het percentage van 5,38%.
Uw voordeel is dus 5,38% x € 247.000 = € 13.288.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:Uw voordeel in box 3 is in totaal € 1.426 + € 39.242 + € 13.288 = € 53.956.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 16.186.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.