Voorbeeld: alleenstaande met € 1.255.000 vermogen (2019)

U bent alleenstaand en hebt € 1.255.000 vermogen. U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 1.255.000 - € 30.360 heffingsvrij vermogen = € 1.224.640.

Wij berekenen uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen over 2019, valt
€ 71.650 in de 1e schijf,
€ 918.086 in de 2e schijf en
€ 234.904 in de 3e schijf.

Schijven in box 3

Totaalbedrag
in schijf

Verdeling bedrag
in schijf

Percentage

Voordeel

1

€ 71.650

67% x € 71.650 =
€ 48.005

0,13% x
€ 48.005

€       62

1

€ 71.650 

33% x € 71.650 =
€ 23.644

5,60% x
€ 23.644

€   1.324

2

€ 918.086

21% x € 918.086 =
€ 192.798

0,13% x
€ 192.798

€     250

2

€ 918.086

79% x € 918.086 =
€ 725.287

5,60% x
€ 725.287

€ 40.616

3

€ 234.904

100% x € 234.904 =
€ 234.904

5,60% x
€ 234.904

€ 13.154

Totaal voordeel
box 3
€ 55.406

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:
Voor 67% x € 71.650 = € 48.005 geldt het percentage van 0,13%.
Uw voordeel is dus 0,13% x € 48.005 = € 62.

Voor 33% x € 71.650 = € 23.644 geldt het percentage van 5,60%.
Uw voordeel is dus 5,60% x € 23.644 = € 1.324.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 1.386 (€ 62 + € 1.324).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:
Voor 21% x € 918.086 = € 192.798 geldt het percentage van 0,13%.
Uw voordeel is dus 0,13% x € 192.798 = € 250.

Voor 79% x € 918.086 = € 725.287 geldt het percentage van 5,60%.
Uw voordeel is dus 5,60% x € 725.287 = € 40.616.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 40.866 (€ 250 + € 40.616).

De berekening van uw voordeel in de 3e schijf gaat zo:
Voor 100% van € 234.904 = € 234.904 geldt het percentage van 5,60%.
Uw voordeel is dus 5,60% x € 234.904 = € 13.154.

De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:
Uw voordeel in box 3 is in totaal € 1.386 + € 40.866 + € 13.154 = € 55.406.
U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 16.621.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.