Wat gebeurt er als u bezoek krijgt van de Belastingdienst?

Als uw onderneming eenmaal draait, kunt u bezoek verwachten van 1 van onze medewerkers. Dit kan een bedrijfsbezoek zijn, een waarneming ter plaatse of gaan om een boekenonderzoek.

Bedrijfsbezoek

Bij een bedrijfsbezoek verzamelen wij informatie om inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en administratie. We kunnen ook op bezoek komen om een specifieke aangifte te controleren. U krijgt bijna altijd een aankondiging van het bezoek. Van het bezoek maken wij een rapport op.

Waarneming ter plaatse

Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de waarneming ter plaatse. Bij een waarneming ter plaatse gaat het om inzicht krijgen in de dagelijkse gang van zaken in een onderneming. We kijken bijvoorbeeld hoe druk het is in de onderneming en hoeveel personeel er aanwezig is. We kunnen vragen naar de identiteit van het personeel en controleren of uw administratie op orde is.

Zo'n waarneming ter plaatse kan meer dan 1 keer herhaald worden. U krijgt vooraf bijna altijd een aankondiging dat we een waarneming ter plaatse komen doen. Waar en wanneer de waarneming plaatsvindt, wordt niet van tevoren bekend gemaakt. Vervolgbezoeken kondigen wij meestal niet afzonderlijk aan. Ook van een waarneming ter plaatse maken we een rapport.

Boekenonderzoek

Een boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en administratie. Dat gaat bijvoorbeeld om een onderzoek over een bepaalde periode of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. Een boekenonderzoek kondigen we altijd van tevoren aan.

Let op!

Tijdens een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek kunnen we bij u ook informatie verzamelen die van belang is voor het heffen van belasting bij bijvoorbeeld andere ondernemingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.