Wat gebeurt er als u bezoek krijgt van de Belastingdienst?

Als uw onderneming eenmaal draait, kunt u vroeg of laat bezoek verwachten van één van onze medewerkers.

Bedrijfsbezoek

Bij een bedrijfsbezoek kunnen wij langskomen om informatie te verzamelen en om inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en administratie. We kunnen ook op bezoek komen om een specifieke aangifte te controleren. U krijgt bijna altijd een aankondiging van het bezoek. Wij maken een rapport op van het bezoek. Het meeste dat daarin staat, is openbaar. Dat wil zeggen dat u er kennis van kunt nemen. U krijgt meestal automatisch een kopie van het openbare deel van het rapport. Gebeurt dat niet, dan kunt u daarom vragen.

Waarneming ter plaatse

Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de waarneming ter plaatse (pdf). Bij een waarneming ter plaatse gaat het erom inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in een onderneming. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe druk het in de onderneming is en hoeveel personeel er aanwezig is. Wij kunnen vragen naar de identiteit van het personeel, het aantal eerstedagsmeldingen nagaan en controleren of uw administratie bij is. Zo'n waarneming ter plaatse kan meerdere keren herhaald worden. U krijgt - bijna altijd - vooraf een aankondiging dat wij bij uw onderneming een waarneming ter plaatse komen doen. Waar en wanneer de waarneming zal plaatsvinden, wordt niet van tevoren bekend gemaakt. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Ook van een waarneming ter plaatse wordt een rapport gemaakt. U krijgt meestal een kopie van het openbare deel van het rapport. Gebeurt dat niet, dan kunt u daarom vragen.

Boekenonderzoek

Het boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd. Net als bij een bedrijfsbezoek wordt bij een boekenonderzoek een rapport opgemaakt en krijgt u het openbare deel toegezonden.

Let op!

Tijdens een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek kunnen wij bij u informatie verzamelen die van belang is voor de heffing van belasting bij bijvoorbeeld andere ondernemingen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.