Stichtingen en verenigingen: vrijwilligers, personeel en loonheffingen

Uw stichting of vereniging krijgt te maken met loonheffingen als ze mensen in dienst neemt. Dat kunnen bijvoorbeeld trainers zijn, schoonmakers, artiesten, administratiemedewerkers of beroepssporters. Neemt uw stichting of vereniging personeel in dienst, dan moet u uw stichting of vereniging bij ons aanmelden als werkgever en aangifte loonheffingen doen voor uw stichting of vereniging.

In dienst of niet?

Iemand is in dienst bij uw stichting of vereniging als aan 3 voorwaarden is voldaan:

  • Uw stichting of vereniging betaalt de medewerker loon voor het werk.
  • Er is een gezagsverhouding tussen uw stichting of vereniging en de medewerker.
  • De medewerker kan of mag het werk niet door iemand anders laten doen.

Bij bijvoorbeeld trainers bij een sportvereniging is de kans groot dat aan deze 3 voorwaarden is voldaan: trainers krijgen betaald, zij moeten meestal de aanwijzingen van het bestuur opvolgen, en ze kunnen zich niet zomaar laten vervangen door een ander.

Maar het is niet altijd meteen duidelijk of iemand in dienst is bij uw stichting of vereniging of niet. Denk bijvoorbeeld aan deze situaties:

U kunt ons laten beoordelen of u aangifte moet doen

Beoordelen of iemand in dienst is, is niet altijd makkelijk. Weet u niet zeker of uw stichting of vereniging aangifte loonheffingen moet doen? Dan kunt u controleren of het nodig is ons om een beoordeling te vragen. Dat doet u met de check voor stichtingen en verenigingen.

Als uw stichting of vereniging personeel in dienst heeft

Weet u zeker dat iemand in dienst is bij uw stichting of vereniging? Dan moet u uw stichting of vereniging aanmelden als werkgever en loonaangifte doen. In het 'Handboek Loonheffingen' vindt u alle informatie voor werkgevers over loonheffingen. U kunt het 'Handboek Loonheffingen' downloaden van belastingdienst.nl/loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.