Stichtingen en verenigingen: artiesten- en beroepssportersregeling

Huurt uw stichting of vereniging wel eens een artiest, een beroepssporter, een artiestengezelschap of een sportploeg in voor een optreden of sportevenement? Dan is de artiesten- en beroepssportersregeling misschien van toepassing. Als die regeling van toepassing is, moet u loonaangifte doen.

Wilt u weten of de artiesten- en beroepssportersregeling van toepassing is? Bepaal dit dan aan de hand van de schema's in hoofdstuk 2 van de 'Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling'. Geldt de regeling niet, dan hoeft u geen loonaangifte te doen. Geldt de regeling wel, dan moet u wel aangifte doen. In de handleiding leest u wat u dan precies moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.