Stichtingen en verenigingen: vergoedingen aan bestuurders en commissarissen

U kunt commissarissen en bestuurders (leden van de raad van toezicht) binnen uw stichting of vereniging een vergoeding geven voor het werk dat ze doen. Dit heeft voor beide situaties andere gevolgen voor de loonheffingen.

Vergoedingen aan bestuurders

Als u niet meer betaalt dan de maximale vrijwilligersvergoeding (in 2024 € 210 per maand en € 2.100 per jaar), is de bestuurder niet in dienst bij uw stichting of vereniging. De bestuurder valt dan onder de vrijwilligersregeling. U hoeft voor deze bestuurder geen aangifte loonheffingen te doen.

Betaalt u meer dan de maximale vrijwilligersvergoeding? Dan gelden de volgende regels:

  • Een bestuurder van een stichting is in dienstbetrekking. Uw stichting moet voor deze bestuurder dan aangifte loonheffingen doen.
  • Een bestuurder van een vereniging is in dienstbetrekking als de bestuurder onder het gezag van de algemene ledenvergadering werkt. Uw vereniging moet voor deze bestuurder dan aangifte loonheffingen doen. Een bestuurder die níet onder gezag van de algemene ledenvergadering werkt, is níet in dienstbetrekking. Uw vereniging hoeft voor deze bestuurder geen loonaangifte te doen. U moet misschien wel een aantal gegevens over de bedragen die u de bestuurder uitbetaalt, bij ons aanleveren. Meer informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl/ubd.

Vergoedingen aan commissarissen

Commissarissen zijn nooit in dienst bij een vereniging of stichting. Maar de commissaris kan wel kiezen voor opting-in om later verrassingen bij de aangifte inkomstenbelasting te voorkomen. Opting-in betekent dat wij de arbeidsrelatie tussen uw stichting of vereniging en de commissaris behandelen als een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Uw stichting of vereniging moet dan aangifte loonheffingen doen voor de commissaris. U kunt het formulier 'Verklaring opting-in' downloaden.

Kiest de commissaris niet voor opting-in? Dan hoeft uw stichting of vereniging geen aangifte loonheffingen te doen. Maar u moet misschien wél een aantal gegevens bij ons aanleveren over de bedragen die u de commissaris uitbetaalt. Meer informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl/ubd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.