Stichtingen en verenigingen: vrijwilligersregeling

Doet iemand bij uw stichting of vereniging vrijwilligerswerk? En geeft u die medewerker daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. Voor vrijwilligers hoeft u geen loonaangifte te doen.

Vrijwilligersregeling: voor wie?

De volgende stichtingen en verenigingen mogen gebruikmaken van de vrijwilligersregeling:

 • stichtingen en verenigingen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting
 • stichtingen en verenigingen die een sportorganisatie zijn
 • stichtingen en verenigingen die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn

Voorwaarden vrijwilligersregeling

Wilt u gebruikmaken van de vrijwilligersregeling? Dat kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • In 2024 is de vergoeding aan een vrijwilliger niet hoger dan € 210 per maand en niet hoger dan € 2.100 per jaar.
 • Betaalt u de vergoeding in 1 keer uit aan de vrijwilliger? Dan mag het totale bedrag, gedeeld door het aantal maanden dat de vrijwilliger werkt, in 2024 niet hoger zijn dan € 210.
 • Betaalt u een vergoeding per uur of activiteit? Dan mag het uurloon niet hoger zijn dan € 5,50 als de vrijwilliger 21 jaar of ouder is. Voor vrijwilligers die jonger zijn dan 21 jaar, geldt een maximumuurloon van € 3,25. Ook hier geldt het maximum van € 210 per maand en € 2.100 per jaar. Het is niet verplicht om een urenregistratie bij te houden.
 • U past de vrijwilligersregeling toe binnen een kalenderjaar. Niet binnen een seizoen, als dit over meerdere kalenderjaren loopt.
 • De vrijwilliger doet het werk niet als beroep.

Werkt iemand tegen een vergoeding voor uw stichting of vereniging en is aan de bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan is deze medewerker niet in dienst bij uw stichting of vereniging. U hoeft voor deze medewerker geen aangifte loonheffingen te doen.

De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor vrijwilligers die naast hun vrijwilligerswerk bij uw vereniging actief zijn als lid.

Als u meer betaalt dan de maximale vrijwilligersvergoeding

Betaalt u een medewerker van uw stichting of vereniging in 2024 meer dan de grensbedragen van € 210 per maand of € 2.100 per jaar, terwijl die niet in dienst is bij uw stichting of vereniging? Dan moet u misschien een aantal gegevens over de bedragen die u uitbetaalt, bij ons aanleveren. Meer informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl/ubd.

Soorten vergoedingen

U kunt 3 soorten vergoedingen geven aan uw vrijwilligers:

 • financiële vergoedingen
 • tegemoetkomingen in natura
 • onkostenvergoedingen

Financiële vergoedingen

Dit kan geld zijn, maar ook vrij besteedbare cadeaubonnen, zoals VVV-cadeaubonnen (Irischeques), winkelketenbonnen en dinerbonnen. Daarnaast kunt u denken aan een kilometervergoeding en vacatiegelden. Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuursleden krijgen voor het vervullen van hun functie, bijvoorbeeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Tegemoetkomingen in natura

Dit is alles wat u niet in geld uitbetaalt. U kunt denken aan een vrijwilligersfeest, een lunch of een cursus of opleiding, zoals een EHBO-cursus, een opleiding tot jeugdtrainer of een cursus sociale hygiëne. De waarde van een tegemoetkoming in natura is het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur.

Onkostenvergoedingen

Dit zijn vergoedingen voor de kosten die de vrijwilliger voor het vrijwilligerswerk maakt. Bijvoorbeeld een vergoeding van de exacte reiskosten.

Tegemoetkomingen in natura en onkostenvergoedingen tellen mee voor grensbedragen

Let erop dat een tegemoetkoming in natura meetelt voor de grensbedragen (in 2024 € 210 per maand en € 2.100 per jaar). De vergoeding van een vrijwilliger gaat bijvoorbeeld over de grensbedragen heen als de vrijwilliger naast de maximale vrijwilligersvergoeding van € 2.100 per jaar, ook een paar schoenen krijgt.

Geeft u de vrijwilliger alleen een onkostenvergoeding? Dan hoeft u geen rekening te houden met de grensbedragen. Geeft u een onkostenvergoeding naast de maximale vrijwilligersvergoeding? Dan betaalt u meer dan de grensbedragen van de vrijwilligersregeling en is er misschien sprake van een dienstbetrekking.

Let op!

Doet uw vrijwilliger aankopen voor uw stichting of vereniging die u vergoedt? Dan tellen deze vergoedingen niet mee voor de grensbedragen van de vrijwilligersregeling. Denk bij aankopen voor uw stichting of vereniging aan papier voor de printer of een nieuwe fles afwasmiddel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.