Wanneer de margeregeling niet toepassen?

Handelt u in gebruikte goederen? U leest hier in welke gevallen u btw berekent over de verkoopprijs in plaats van over de winstmarge.

Handelt u in gebruikte vervoermiddelen?

U mag de margeregeling niet toepassen bij het leveren van vervoermiddelen die nieuw of bijna nieuw zijn naar andere EU-landen.

Verkoopt u in Nederland vervoermiddelen die bijna nieuw zijn? En hebt u die vervoermiddelen zonder btw ingekocht? Dan mag u wel de margeregeling toepassen.

Wilt u eigen gebruikte goederen verkopen?

Gebruikt u margegoederen eerst in uw eigen bedrijf en wilt u bij verkoop de margeregeling toepassen? Dat mag alleen als de verkoop van dat soort gebruikte goederen tot uw normale bedrijfsactiviteiten behoort.

Voorbeeld

U bent handelaar in gebruikte auto's. U koopt een margeauto, die u na een periode van verhuur weer verkoopt. U rekent de auto tot uw bedrijfsvermogen. U kunt bij de verkoop van deze auto de btw over de winstmarge berekenen. Als u dezelfde auto echter koopt als handelaar in gebruikte computerapparatuur, moet u bij latere verkoop van die auto btw over de verkoopprijs in rekening brengen.

Handelt u in edele metalen en stenen?

De margeregeling geldt niet voor onbewerkte edele metalen en onbewerkte edelstenen.

Kiezen voor normale berekening van btw

U mag bij alle margegoederen ervoor kiezen om btw te berekenen over de verkoopprijs in plaats van over de winstmarge. Dat is voordelig als uw klant ondernemer is en recht heeft op aftrek van btw.

Hoe u op de normale manier btw berekent over margegoederen, leest u bij Normaal btw berekenen bij margegoederen.

Als u goederen met toepassing van de margeregeling hebt verkocht aan een andere wederverkoper, mag u daar op terugkomen en de goederen alsnog met btw verkopen. U kunt de toepassing van de margeregeling ongedaan maken zolang de termijn voor de btw-aangifte van die levering nog niet is verstreken. U vervangt dan de factuur.

Zelfs als de aangiftetermijn voorbij is, kunt u nog op de toepassing van de margeregeling terugkomen. Dan gelden wel de volgende voorwaarden:

  • De naheffingstermijn van 5 jaar is nog niet verstreken.
  • Uw afnemer kon op het moment van aankoop de btw geheel in aftrek brengen.
  • Er bestaat geen enkel risico op verlies van belastinginkomsten.
  • U reikt een herstelfactuur uit, waarbij de eerdere factuur wordt gecrediteerd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.