Btw over de winstmarge berekenen bij reisdiensten

Voor reisdiensten berekent u de btw over de winstmarge. U mag hierbij kiezen uit:

  • de winstmarge per tijdvak van btw-aangifte
  • de winstmarge per reis

U bent vrij in uw keuze, maar deze moet wel uit uw administratie blijken. De keuze die u maakt, geldt voor 5 jaar.

Let op!

Verzorgt u een reis gedeeltelijk zelf? Dan moet u voor de berekening van de winstmarge op uw reisdienst de totale prijs van de reis splitsen.

Winstmarge per tijdvak van btw-aangifte

Wilt u de winstmarge berekenen per tijdvak van btw-aangifte? Dat doet u als volgt. U telt al uw verkopen (inclusief btw) van reisdiensten in het tijdvak van aangifte bij elkaar. Daarvan trekt u het totaalbedrag van de goederen en diensten af (inclusief btw) dat u in dat tijdvak bij andere ondernemers hebt ingekocht, en die rechtstreeks ten goede komen aan uw reizigers. De uitkomst is uw tijdvakwinstmarge.

Winstmarge per reis

De winstmarge per reis bepaalt u als volgt. U berekent het deel van de totale reissom (inclusief btw) dat betrekking heeft op de door u geleverde reisdienst. U trekt daarvan de kosten van goederen en diensten af (inclusief btw), die u voor deze reisdienst bij andere ondernemers hebt ingekocht en die rechtstreeks ten goede komen aan uw reiziger. De uitkomst is uw winstmarge op de reis.

Geen recht op aftrek van in rekening gebrachte btw

Als u de reisbureauregeling toepast, kunt u de btw die u betaalt over de ingekochte elementen van de reisdienst niet aftrekken of terugvragen in een ander EU-land.

Aangifte doen

Nadat u de winstmarge over de door u geleverde reisdiensten hebt berekend, doet u btw-aangifte. Lees hier meer over bij Aangifte doen bij reisdiensten.

Reizen buiten de EU

Verkoopt u reisdiensten (gedeeltelijk) buiten de EU? Dan gelden er andere regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.