Btw terugvragen - in welke situaties kan het, en hoe doet u dat?

Onder meer in de volgende gevallen hebt u recht op teruggaaf van btw:

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

Bij de intracommunautaire verwerving daarentegen moet u een apart verzoek doen. U stuurt uw verzoek om teruggaaf per brief naar uw belastingkantoor. Vermeld in uw verzoek om welk aangiftetijdvak het gaat en om welke bedragen. Om ervoor te zorgen dat wij uw verzoek snel kunnen verwerken, raden wij u aan om specificaties aan het verzoek toe te voegen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.