Btw-teruggaaf door prijsvermindering, kwijtschelding of verbreking overeenkomst

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Geeft u achteraf een prijsvermindering of verleent u een volledige kwijtschelding? Of wordt de overeenkomst geannuleerd, verbroken of ontbonden? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. U hebt geen recht op teruggaaf als terugbetaling plaatsvindt door een ander.

Hoe terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de prijsvermindering, volledige kwijtschelding of verbreking van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. U verwerkt het teruggaafbedrag in rubriek 1a of 1b van de aangifte als een negatief btw-bedrag met het daarbij behorende bedrag als negatieve omzet.

Factoorregeling

Als een ondernemer zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere ondernemer (bijvoorbeeld een factormaatschappij), treedt deze andere ondernemer voor die vordering of het overgedragen gedeelte daarvan in de plaats van de ondernemer die de vordering overdraagt.

Als de vordering achteraf wordt verminderd door een prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, dan kan de overnemende ondernemer de btw terugkrijgen door het indienen van een teruggaafverzoek. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier 'Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (overgenomen vorderingen)'.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.