Kredietbeperkingstoeslag

Om ervoor te zorgen dat uw klanten op tijd betalen, kunt u op uw facturen een kredietbeperkingstoeslag vermelden. Betalen uw klanten te laat, dan betalen zij u deze toeslag. Over dit extra bedrag betaalt u btw.

Wat moet u doen?

U telt de kredietbeperkingstoeslag op bij het factuurbedrag. Meestal is dit een percentage van het totaalbedrag. Omdat u niet weet of uw klanten op tijd gaan betalen, berekent u vooralsnog geen btw over deze toeslag. Betalen klanten op tijd, dan hoeft u verder niets te doen. Betalen zij te laat en betalen zij u daarom ook deze toeslag? Dan berekent u ook over dit bedrag btw.

Voorbeeld

U levert goederen voor: € 10.000 + € 2.100 btw = € 12.100. Over dit bedrag berekent u de toeslag, bijvoorbeeld 1% van € 12.100 = € 121. Hierover berekent u geen btw. Het factuurtotaal is daarom € 12.221.

  • Uw klant betaalt op tijd. U ontvangt € 12.100. U betaalt btw over dit bedrag en uw afnemer kan de btw aftrekken als voorbelasting.
  • Betaalt uw afnemer na de betalingstermijn? Dan ontvangt u € 12.221. U moet dan alsnog € 21 (21/121 x € 121) btw betalen. Heeft uw afnemer recht op aftrek van btw? Dan kan de afnemer de btw over de kredietbeperkingstoeslag alleen aftrekken als u een aanvullende factuur met btw stuurt (€ 100 + € 21 btw).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.