Btw over subsidies, schadevergoedingen en vrijwillige bijdragen

Over subsidies, schadevergoedingen en vrijwillige bijdragen hoeft u meestal geen btw te berekenen. Het bedrag dat u ontvangt, is namelijk geen rechtstreekse vergoeding voor uw werkzaamheden. Is er wel een rechtstreeks verband tussen deze vergoedingen en uw werkzaamheden? Dan berekent u wel btw.

Subsidies

Meestal berekent u geen btw over subsidies. U berekent alleen btw als u de subsidies ontvangt als vergoeding voor geleverde diensten of goederen.

  • U berekent wel btw over subsidies als u daarvoor aanwijsbare diensten of goederen levert. Bijvoorbeeld als u als organisator van een evenement per bezoeker een vast bedrag aan subsidie ontvangt.
  • U berekent geen btw over subsidies die u ontvangt om bepaalde voorzieningen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld als u een concertgebouw exploiteert en u ontvangt van de gemeente een exploitatiesubsidie.

Schadevergoedingen

Meestal berekent u geen btw over schadevergoedingen. U berekent alleen btw als u de schadevergoeding ontvangt als vergoeding voor geleverde diensten of goederen.

  • U berekent geen btw over een schadevergoeding die u ontvangt als verzekeringsuitkering of na toekenning door een rechter.
  • U berekent wel btw over een schadevergoeding als u daarvoor een bepaalde dienst of een bepaald goed levert. Bijvoorbeeld als u tegen vergoeding het verkooprecht op een goed beëindigt. Het bedrag dat dan betaald wordt, wordt ook wel schadevergoeding genoemd. Maar dit geldt dan als vergoeding voor het beëindigen van het verkooprecht. Over deze dienst moet u btw berekenen.

Vrijwillige bijdragen

Over vrijwillige bijdragen berekent u meestal wel btw. Namelijk als u deze bijdrage ontvangt voor een bepaalde dienst of een bepaald goed.

  • U berekent wel btw over vrijwillige bijdragen die u ontvangt als vergoeding. Bijvoorbeeld als u een museum beheert en u laat de hoogte van het entreegeld over aan de beleefdheid van de bezoekers.
  • U berekent geen btw als u vrijwillige bijdragen ontvangt zonder dat er een overeenkomst is tussen u en de gever. Bijvoorbeeld het geld dat u als straatmuzikant ontvangt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.