Kopersverklaring bij levering naar of in een accijnsgoederenplaats

Levert u accijnsgoederen die worden vervoerd naar een accijnsgoederenplaats? Of levert u accijnsgoederen in een accijnsgoederenplaats? Dan moet u om met 0% btw te kunnen leveren in het bezit zijn van een kopersverklaring. De koper moet hierin verklaren dat:

  • de koper de goederen in opslag neemt of laat nemen in een accijnsgoederenplaats
  • de koper de goederen niet aan de accijnsschorsingsregeling zal onttrekken, tenzij de onttrekking gebeurt door een levering waarvoor volledig recht op aftrek van voorbelasting mogelijk is.

De kopersverklaring mag worden gegeven op een kopie van de factuur.

Voorbeeld kopersverklaring

‘De goederen sla ik op in een accijnsgoederenplaats. Ze zullen niet worden onttrokken aan de accijnsschorsingsregeling.’

Ook verklaring vergunninghouder accijnsgoederenplaats

Als de accijnsgoederen worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats van een derde, dan moet ook de vergunninghouder van de opslagplaats een verklaring afgeven. Daarin moet staan dat de vergunninghouder de goederen voor de koper in opslag neemt of in de accijnsgoederenplaats laat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.