Kopersverklaring bij levering naar of in een accijnsgoederenplaats

Levert u accijnsgoederen die worden vervoerd naar een accijnsgoederenplaats? Of levert u accijnsgoederen in een accijnsgoederenplaats? Om met 0% btw te leveren moet u in bezit zijn van een kopersverklaring. De koper moet hierin verklaren dat:

  • de koper de goederen in opslag neemt of laat nemen in een accijnsgoederenplaats
  • de koper de goederen niet aan de accijnsschorsingsregeling onttrekt, tenzij de onttrekking gebeurt door een levering waarvoor volledig recht op aftrek van voorbelasting mogelijk is

De kopersverklaring mag de koper aan u geven op een kopie van de factuur of een daarmee gelijk te stellen bescheid.

Voorbeeld kopersverklaring

‘De goederen sla ik op in een accijnsgoederenplaats. Deze zullen niet worden onttrokken aan de accijnsschorsingsregeling.’

Ook verklaring vergunninghouder accijnsgoederenplaats

Worden de accijnsgoederen opgeslagen in een accijnsgoederenplaats van een derde? Dan moet ook de vergunninghouder van de opslagplaats een verklaring afgeven. Daarin moet staan dat de vergunninghouder de goederen voor de koper in opslag neemt of in de accijnsgoederenplaats laat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.