Btw-tarief accijnsgoederen

De volgende leveringen van accijnsgoederen vallen onder het 0%-tarief:

  • accijnsgoederen die worden vervoerd naar een accijnsgoederenplaats of de levering van accijnsgoederen die zich daar al bevinden
    Ook zijn de goederen voor de heffing van accijns niet uitgeslagen tot verbruik.
  • minerale oliën die vanuit een accijnsgoederenplaats worden vervoerd en die niet naar een andere accijnsgoederenplaats worden gebracht

Voor de minerale oliën die vanuit een accijnsgoederenplaats worden vervoerd gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is geen sprake van uitslag tot verbruik.
  • Voor het vervoer is een geleidedocument afgegeven.
  • U vermeldt op de factuur het volgnummer van het geleidedocument en het accijnsnummer van de afzender van het geleidedocument.
  • De oliën worden niet vervoerd naar een ander EU-land en niet uitgevoerd of opgeslagen in een entrepot.

Voor het toepassen van het 0%-tarief moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet in het bezit zijn van een kopersverklaring.
  • U vermeldt op de factuur ‘levering met toepassing van tabel II, post a7’.

Let op!

U mag alleen leveren met 0% btw naar of in een accijnsgoederenplaats als u en uw klant allebei in Nederland wonen of beide bedrijven in Nederland gevestigd zijn. Geldt dit niet voor uw klant? Dan is levering met 0% btw ook toegestaan als uw klant in Nederland een fiscaal vertegenwoordiger heeft.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.