Voorbeelden toepassing drempelbedrag

Voorbeeld 1: onder de drempel, belast in het buitenland

Uw stichting koopt in 2021 voor € 9.000 goederen (geen nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of accijnsgoederen) in andere EU-landen. U kiest niet voor in Nederland belaste intracommunautaire verwervingen. Uw aankopen komen niet boven de € 10.000 uit. Deze leveringen zijn dus belast in de landen waar de goederen vandaan komen.

Voorbeeld 2: overschrijden drempel, belast in Nederland

Uw stichting koopt in 2021 3 goederen (geen nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of accijnsgoederen) voor elk € 3.500 in andere EU-landen. Van de goederen zijn de eerste 2 aankopen (totaal € 7.000) niet in Nederland belast, maar in het EU-land waar de goederen vandaan komen.

Door de 3e aankoop overschrijdt u het drempelbedrag van € 10.000. Daarom is deze 3e aankoop belast in Nederland. Hebt u nog geen btw-identificatienummer? Vraag dat dan bij ons aan. Dat btw-identificatienummer geeft u door aan uw leverancier. U ontvangt een factuur met 0% btw. Al uw verdere aankopen in 2021 en 2022 zijn belast in Nederland. Over 2021 en 2022 moet u btw-aangifte doen.

Voorbeeld 3: vorig jaar drempel overschreden

Uw stichting koopt in 2021 voor een bedrag van € 3.500 aan goederen (geen nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of accijnsgoederen) in andere EU-landen. U hebt in 2020 voor meer dan € 10.000 in andere EU-landen goederen gekocht (zie voorbeeld 2).

Omdat u in 2020 de drempel hebt overschreden, moet u ook in 2021 in Nederland btw aangeven. Geef al uw leveranciers in de EU dit jaar uw btw-identificatienummer. U ontvangt facturen met 0% btw.

Voorbeeld 4: aankopen met accijnsgoederen

Uw stichting koopt in 2021 voor € 3.500 aan accijnsgoederen en voor € 7.500 aan andere goederen (geen nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen of margegoederen) in andere EU-landen. U hebt in 2020 de drempel niet overschreden. U kiest ook niet voor in Nederland belaste intracommunautaire verwervingen.

De accijnsgoederen zijn altijd belast in Nederland. Ze tellen niet mee voor het drempelbedrag. Uw andere aankopen zijn dus belast in het EU-land van uw leverancier. U ontvangt facturen met buitenlandse btw. Voor de accijnsgoederen moet u in Nederland btw aangeven.

Voorbeeld 5: overschrijden drempel, belast in Nederland

Uw stichting koopt in 2021 in 1 aankoop voor € 11.000 goederen in een ander EU-land (geen nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of accijnsgoederen). Deze aankoop komt boven het drempelbedrag van € 10.000 uit. Daarom is deze aankoop belast in Nederland. Hebt u nog geen btw-identificatienummer? Vraag dat dan bij ons aan. Dat btw-identificatienummer geeft u door aan uw leverancier. U ontvangt een factuur met 0% btw. Al uw verdere aankopen in 2021 en 2022 zijn belast in Nederland. Over 2021 en 2022 moet u btw-aangifte doen.

Voorbeeld 6: architect

U bent architect en u neemt van een Deens postorderbedrijf tekenmateriaal af. U geeft bij uw bestelling uw Nederlandse btw-identificatienummer op. Het postorderbedrijf vervoert uw bestelling naar Nederland. Omdat u ondernemer bent en btw-aangifte moet doen, moet het Deense bedrijf u een factuur sturen met 0% btw. U geeft deze aankoop aan in uw btw-aangifte als intracommunautaire verwerving.

Let op!

Als u in andere EU-landen goederen koopt die gemonteerd of geïnstalleerd worden, dan zijn de goederen belast in het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wilt u weten waar de goederen in uw geval belast zijn? Gebruik dan het hulpmiddel Intracommunautaire verwerving.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.