U koopt goederen uit EU-landen, maar doet geen btw-aangifte: drempelbedrag

Bent u een ondernemer die geen btw-aangifte doet? Bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde diensten levert? Of bent u een rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging, die geen ondernemer is? Over de goederen die door ondernemers uit andere EU-landen naar u worden vervoerd en geleverd, betaalt u normaal gesproken buitenlandse btw. Voorwaarde hierbij is dat de leverancier niet in Nederland voor de btw is geregistreerd. Goederen kopen in landen met een laag btw-tarief kan dan aantrekkelijk zijn. Hier zijn echter binnen de EU drempelbedragen over afgesproken. Die zijn er voor u als afnemer van goederen uit andere EU-landen, maar ook voor EU-ondernemers die goederen aan bepaalde afnemers in andere EU-landen leveren.

Drempelbedrag voor afnemers

Behoort u tot de hiervoor beschreven groep afnemers? Dan mag u voor maximaal € 10.000 in andere EU-landen goederen kopen met het buitenlandse btw-tarief. Dit drempelbedrag is een totaal van al uw aankopen in andere EU-landen. Accijnsgoederen, margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen tellen nooit mee voor de berekening van het drempelbedrag. Komt u boven dit bedrag? Dan zijn uw inkopen in andere EU-landen vanaf dat moment en ten minste tot het einde van het volgende kalenderjaar intracommunautaire verwervingen. U moet over deze verwervingen tegen het voor de goederen geldende Nederlandse btw-tarief aangifte doen. U ziet wat u moet doen bij Voorbeelden toepassing drempelbedrag.

U gaat btw-aangifte doen

Zodra uw aankopen over het drempelbedrag heen gaan, moet u Nederlandse btw betalen. Vraag bij ons om een btw-identificatienummer. Dat nummer geeft u aan uw leverancier. U ontvangt dan een factuur met 0% btw. U doet in ieder geval tot en met het einde van het volgende jaar btw-aangifte.

U kunt er ook voor kiezen om altijd in Nederland btw te betalen over uw aankopen in andere EU-landen.

Gebruik het hulpmiddel

Waar is uw aankoop belast? In Nederland of in een ander EU-land? Het hulpmiddel Intracommunautaire verwervingen helpt u bij het beantwoorden van die vraag. Doet u normaal geen btw-aangifte? Gebruik het hulpmiddel Incidentele btw-aangifte om te bepalen of u aangifte moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.