Drempelbedrag niet toepassen

Koopt u in andere EU-landen goederen die u naar Nederland laat vervoeren en hoeft u geen btw-aangifte te doen? Dan moet u over het totaal aan inkopen tot € 10.000 per kalenderjaar buitenlandse btw betalen. Daarboven betaalt u Nederlandse btw. U kunt er ook voor kiezen om altijd Nederlandse btw te betalen over uw inkopen. Ook als u het drempelbedrag niet haalt.

Kiezen voor Nederlandse btw: wat moet u doen?

  • U dient een schriftelijk verzoek in bij uw belastingkantoor. U kunt vragen om een ingangsdatum. U ontvangt vervolgens een beslissing op uw verzoek.
  • Uw aankopen in andere EU-landen zijn dan intracommunautaire verwervingen, met Nederlandse btw belast. Dit geldt vanaf de datum die in onze beslissing staat.
  • Uw aankopen zijn de komende 2 kalenderjaren in Nederland belast als intracommunautaire verwerving.
  • U geeft uw btw-identificatienummer aan uw leverancier, zodat uw leverancier weet dat u een factuur met 0% btw verwacht.
  • U berekent zelf de btw en doet de komende 2 kalenderjaren btw-aangifte.

Beëindigen van uw keuze

U kunt na het einde van het 2e kalenderjaar weer kiezen voor buitenlandse btw. Stuur een brief naar uw belastingkantoor waarin u ons laat weten dat u het drempelbedrag weer wilt gebruiken. U kunt het drempelbedrag dan weer toepassen met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op de ontvangst van uw brief.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.