Afstandsverkopen, zoals e-commerce: drempelbedragen afnemer per EU-land

Levert u aan ondernemers in de EU die geen btw-aangifte doen, of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn? En gaat het om afstandsverkopen, zoals e-commerce? Voor deze klanten gelden drempelbedragen.

Heeft uw klant de drempel al bereikt, of komt uw klant met uw levering boven deze drempel? Dan moet de klant uw levering volledig in eigen land aangeven. Dat geldt ook voor alle latere leveringen dat jaar én het jaar daarna. Uw klant zal dan vragen om een factuur met 0% btw. Voor u is dan sprake van een intracommunautaire levering. Om het 0%-tarief te mogen gebruiken, moet u aan 2 voorwaarden voldoen.

Drempelbedragen per EU-land

Het drempelbedrag kan per EU-land verschillen. De bedragen vindt u op de website van de Europese Commissie.

Deze drempelbedragen gelden niet voor:

Levert u deze goederen aan ondernemers die geen btw-aangifte doen, of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn? Vermeld dan 0% btw op de factuur. De bedragen van deze leveringen tellen niet mee voor het drempelbedrag van uw klant.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.