Exporteren vanuit Nederland naar andere EU-landen: intracommunautaire levering

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Exporteert u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen dan Nederland? Dit noemen wij een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw. Voor de afnemer van de goederen is dit een intracommunautaire verwerving in het EU-land waar de goederen naartoe gaan. In dat land moet hij de btw betalen.

0%-tarief bij export naar andere EU-landen

Er is sprake van een intracommunautaire levering als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U vervoert de goederen naar een ander EU-land. Dit moet u kunnen aantonen aan de hand van uw administratie. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, orderbevestigingen, en transportpapieren.
  • Uw afnemer is ondernemer. Hij kan een btw-identificatienummer uit een ander EU-land overleggen.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat uw afnemer een particulier is, of geen btw-identificatienummer heeft? Dan is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw aangeven en betalen.

Overbrenging van eigen goederen

Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar een ander EU-land, bijvoorbeeld naar uw bedrijf? Dan geldt dit ook als intracommunautaire levering in Nederland. Dit is tegelijkertijd een intracommunautaire verwerving in het land waar de goederen naartoe gaan.

Een intracommunautaire levering is in Nederland belast met 0% btw. Toch moet u zich in dat geval bij ons registreren. De intracommunautaire levering moet u aangeven op uw btw-aangifte. Ook vult u een Opgaaf intracommunautaire prestaties in.

Let op!

Vermeld bij een intracommunautaire levering op de factuur het Nederlandse btw-identificatienummer van uzelf en het buitenlandse identificatienummer van uw afnemer.

Voorbeeld

U importeert in Nederland goederen uit China. Daarna brengt u deze goederen over naar uw onderneming in Frankrijk. Na de import uit China verricht u dus een intracommunautaire levering naar Frankrijk. U geeft deze levering aan in Nederland. Op die aangifte kunt u de btw die u bij de import uit China betaald hebt, in aftrek brengen.

Daarnaast moet u een Opgaaf intracommunautaire prestaties indienen over het kwartaal waarin u de goederen naar uw bedrijf overbrengt. Op deze opgaaf vermeldt u het btw-identificatienummer van uw onderneming in Frankrijk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.