Goederen in Nederland verkopen aan klanten in Nederland

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Leveren aan ondernemers

Verkoopt u goederen in Nederland aan ondernemers die in Nederland gevestigd zijn? U krijgt dan meestal niet te maken met btw. Dat komt omdat de btw wordt verlegd naar de koper van de goederen. Dit betekent dat uw klant de btw betaalt en niet u als leverancier. Deze verlegging van btw vindt plaats in 2 situaties:

  • Uw klant is een ondernemer die in Nederland is gevestigd, of in Nederland een vaste inrichting heeft.
  • Uw klant is een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting of een bv die in Nederland is gevestigd en geen ondernemer is.

Als u te maken krijgt met verlegging van btw, dan vermeldt u geen btw op uw factuur. Vermeld op uw factuur 'btw verlegd' en het btw-identificatienummer van uw klant.

Voorbeeld

U neemt deel aan een computerbeurs in Nederland. Bij de verkoop van goederen aan particulieren, moet u over die verkopen Nederlandse btw betalen. Bij verkoop van goederen aan Nederlandse ondernemers geldt de verleggingsregeling. Uw klant moet dan de btw betalen.

Leveren aan particulieren of buitenlandse ondernemers

Levert u in Nederland goederen aan particulieren of andere buitenlandse ondernemers? Dan brengt u btw in rekening. U moet zich laten registreren bij de Nederlandse Belastingdienst en doet in Nederland ook btw-aangifte.

Is uw onderneming gevestigd buiten de EU en levert u goederen aan particulieren in Nederland? Als het gaat om goederen die nog niet in de EU zijn, kunt u mogelijk de Invoerregeling gebruiken. Gaat het om goederen die al in Nederland zijn, dan kunt u mogelijk de Unieregeling gebruiken via de Nederlandse belastingdienst.

Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland, informeer dan naar deze regelingen bij de belastingdienst van uw vestigingsland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.