De vereenvoudigde ABC-levering internationaal

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Bij de normale ABC-levering verkoopt ondernemer A aan B en B aan C. De goederen gaan rechtstreeks van A naar C. Als het vervoer plaatsvindt in het kader van de levering A-B, moet B zich registreren in het land van C om daar de intracommunautaire verwerving aan te geven op de aangifte. Deze registratie en btw-aangifte in land C zijn niet nodig bij een vereenvoudigde ABC-levering.

Als u tussenhandelaar B bent in een ABC-levering en u past de vereenvoudigde ABC-regeling toe, dan hoeft u zich niet te registreren in het land van uw klant. Om de vereenvoudigde ABC-regeling toe te passen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt aantonen dat u de goederen van A hebt gekocht met het doel ze door te verkopen aan C. Dat toont u aan met bijvoorbeeld een contract of een offerte.
 • Bij de transactie zijn 3 ondernemers betrokken die ieder in een ander EU-land zijn gevestigd. Aan deze voorwaarde is ook voldaan als B in een EU-land is gevestigd, maar gebruikmaakt van een btw-identificatienummer van een ander EU-land. U kunt daarom gebruikmaken van deze vereenvoudiging als u als tussenhandelaar B al btw-aangifte in Nederland doet voor andere belaste activiteiten.
 • Het vervoer van de goederen wordt toegerekend aan overeenkomst A-B. Dit houdt in dat u met A de afspraak maakt over het vervoer van de goederen.
 • De goederen gaan van A rechtstreeks naar C in het land van C.
 • U bent niet geregistreerd in het land van C.
 • Uw intracommunautaire levering aan C neemt u op in uw Nederlandse btw-aangifte en opgaaf ICP.

Extra eisen aan uw factuur

Als u tussenhandelaar B bent bij een ABC-levering, moet u bij het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling, naast de normale eisen aan een factuur, de volgende extra gegevens op uw factuur aan C vermelden:

 • uw eigen btw-identificatienummer
 • het btw-identificatienummer van afnemer C in het land van C
 • de vermelding:
  • 'verlegging vereenvoudigde ABC-regeling' of
  • 'intracommunautaire levering'

Zo brengt u afnemer C op de hoogte dat u de vereenvoudigde regeling gebruikt en dat de btw aangegeven moet worden.

Geen registratie nodig

U kunt uw levering aan C aangeven in Nederland als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • U bent als buitenlandse ondernemer tussenhandelaar B.
 • U hebt een Nederlands btw-identificatienummer, omdat u al btw-aangifte doet in Nederland voor andere belaste activiteiten.
 • U wilt zich niet als ondernemer registreren in het land van C.

Het voordeel voor u is dat u zich niet hoeft te registreren in het land van C. Als u bent geregistreerd in land C kunt u de regeling van de vereenvoudigde ABC-levering dus niet toepassen.

Wat moet u doen?

Als u tussenhandelaar B bent, ontvangt u een factuur met 0% btw, op deze factuur is uw Nederlands btw-identificatienummer vermeld. U hoeft deze intracommunautaire verwerving niet aan te geven in uw Nederlandse btw-aangifte alsu kunt aantonen dat u de goederen van A hebt gekocht met als doel ze door te verkopen aan C.

Ten behoeve van de 2e levering (van u naar C) geeft u een intracommunautaire levering aan in uw Nederlandse aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.