ABC-levering binnen de EU

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A de goederen aan ondernemer B en B verkoopt de goederen door aan ondernemer C. A levert de goederen rechtstreeks aan C. Juridisch gaat de eigendom rechtstreeks over van A naar C. Voor de btw zijn er 2 leveringen, namelijk een levering van A aan B en een levering van B aan C.

Bij een ABC-levering kunnen ook meer dan 3 ondernemers betrokken zijn. In dat geval zijn er ook meer dan 2 leveringen.

Als bij een ABC-levering de goederen van het ene EU-land naar het andere EU-land worden vervoerd, dan is sprake van een grensoverschrijdende ABC-levering. Omdat de goederen maar 1 keer de grens overgaan, kan er ook maar 1 levering als intracommunautaire levering worden aangemerkt. Dat is de levering waaraan het intracommunautair vervoer van de goederen moet worden toegerekend.

Voorbeeld ABC-levering

Oliemaatschappij A in Hamburg verkoopt een partij ruwe olie aan oliemaatschappij B in Rotterdam, die op zijn beurt de partij olie doorverkoopt aan oliehandelaar C in Italië. Oliemaatschappij B heeft A opdracht gegeven de goederen rechtstreeks naar C in Italië te brengen. Het vervoer naar Italië is dus onderdeel van de levering van A aan B.

1e levering

De 1e levering van A naar B is een levering aan een ondernemer in een ander EU-land. Omdat het vervoer onderdeel is van deze levering, is dit een intracommunautaire levering. A stuurt een factuur met 0% btw. B moet zich registreren in Italië als btw-plichtige ondernemer en geeft daar zijn intracommunautaire verwerving aan.

2e levering

De 2e levering (van B aan C) is een binnenlandse levering in Italië (omdat de olie in Italië is gebleven), tussen 2 ondernemers. B brengt dus Italiaanse btw in rekening aan C.

Vereenvoudigde ABC-levering

Om het tussenhandelaar B gemakkelijker te maken is een ABC-levering ook mogelijk zonder registratie in het land van C. U vindt hier meer informatie over:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.