ABC-levering binnen de EU

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. Er is sprake van 2 transacties. Wie betaalt de btw als er sprake is van een ABC-levering binnen de EU? Ondernemer A, B of C?

Voorbeeld ABC-levering

Oliemaatschappij A in Hamburg verkoopt een partij ruwe olie aan oliemaatschappij B in Rotterdam, die op zijn beurt de partij olie doorverkoopt aan oliehandelaar C in Italië. Oliemaatschappij B heeft A opdracht gegeven de goederen rechtstreeks naar C in Italië te brengen. Het vervoer naar Italië is dus onderdeel van de levering van A aan B.

1e levering

De 1e levering van A naar B is een levering aan een ondernemer in een ander EU-land. Omdat het vervoer onderdeel is van deze levering, is dit een intracommunautaire levering. A stuurt een factuur met 0% btw. B moet zich registreren in Italië als btw-plichtige ondernemer en geeft daar zijn intracommunautaire verwerving aan.

2e levering

De 2e levering (van B aan C) is een binnenlandse levering in Italië (omdat de olie in Italië is gebleven), tussen 2 ondernemers. B brengt dus Italiaanse btw in rekening aan C.

 

Vereenvoudigde ABC-levering

Om het tussenhandelaar B gemakkelijker te maken is een ABC-levering ook mogelijk zonder registratie in het land van C. U vindt hier meer informatie over:

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.