Intracommunautaire leveringen vanuit Nederland naar andere EU-landen

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Wanneer u goederen vanuit Nederland naar ondernemers in andere EU-landen dan Nederland verzendt of vervoert, dan noemen wij dit een intracommunautaire levering.

Deze levering is belast tegen 0% btw. Voor de afnemer van de goederen is dit een intracommunautaire verwerving in het EU-land waar de goederen naartoe gaan. In dat land moet de afnemer de btw betalen.

0%-tarief bij levering naar andere EU-landen

U kunt het 0%-tarief bij een intracommunautaire levering toepassen als u aan 4 voorwaarden voldoet:

  • U vervoert de goederen naar een ander EU-land. Dit moet u kunnen aantonen aan de hand van uw boeken en bescheiden. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, orderbevestigingen, en transportpapieren.
  • U geeft de leveringen op in uw Opgaaf intracommunautaire prestaties.
  • Uw afnemer is ondernemer en heeft een geldig btw-identificatienummer uit een ander EU-land. U beschikt over het btw-identificatienummer van uw afnemer.
  • De goederen zijn in het EU-land waar de goederen naartoe gaan belast als intracommunautaire verwerving.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat uw afnemer een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft? Dan is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw aangeven en betalen.

Overbrenging van eigen goederen

Brengt u uw eigen goederen vanuit Nederland over naar een ander EU-land, bijvoorbeeld naar uw bedrijf? Dan wordt dit ook aangemerkt als intracommunautaire levering in Nederland. Daaropvolgend vindt een intracommunautaire verwerving plaats in het land waar de goederen naartoe gaan.

Een intracommunautaire levering is in Nederland belast met 0% btw. Toch moet u zich in dat geval bij ons registreren. De intracommunautaire levering moet u aangeven op uw btw-aangifte. Ook moet u een Opgaaf intracommunautaire prestaties invullen.

Let op!

Vermeld bij een intracommunautaire levering op de factuur het Nederlandse btw-identificatienummer van uzelf en het buitenlandse identificatienummer van uw afnemer.

Voorbeeld

U importeert in Nederland goederen uit China. Daarna brengt u deze goederen over naar uw onderneming in Frankrijk. Na de import uit China verricht u dus een intracommunautaire levering naar Frankrijk. U geeft deze levering aan in Nederland. Op die aangifte kunt u de btw die u bij de import uit China betaald hebt, in aftrek brengen.

Daarnaast moet u een Opgaaf intracommunautaire prestaties indienen over het kwartaal waarin u de goederen naar uw bedrijf overbrengt. Op deze opgaaf vermeldt u het btw-identificatienummer van uw onderneming in Frankrijk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.