Afstandsverkopen

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Bent u een ondernemer en verkoopt u goederen die vanuit een ander land dan Nederland worden verzonden of vervoerd naar Nederland aan particulieren of rechtspersonen zonder btw-identificatienummer? En gaat het niet om nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of goederen die worden geïnstalleerd of gemonteerd? Dan berekent u de btw in het land waar de verzending of het vervoer aanvangt.

Hierop bestaan 2 uitzonderingen, namelijk de afstandsverkopenregeling binnen de EU en afstandsverkopenregeling van goederen van buiten de EU. Bij de afstandsverkopenregeling betaalt u de btw niet in het land waar het vervoer van de goederen aanvangt, maar in het land van bestemming van de goederen. Indien de goederen naar Nederland worden verzonden of vervoerd, dan betaalt u de btw in Nederland.

Bij een intracommunautaire afstandsverkoop voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U levert goederen rechtstreeks vanuit een ander EU-land aan klanten in Nederland die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dat zijn alle particulieren, maar ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven te doen.
  • De goederen worden direct of indirect, door of voor rekening van de leverancier verzonden of vervoerd uit een andere lidstaat dan Nederland.
  • Het gaat niet om nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of goederen die worden geïnstalleerd of gemonteerd.
  • De vereenvoudiging voor kleine ondernemers is niet van toepassing.

Bij afstandsverkopen vanuit een derdelandsgebied of derde-land ingevoerde goederen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U levert vanuit een derde-land ingevoerde goederen rechtstreeks aan klanten in Nederland die geen btw-aangifte hoeven te doen. Dat zijn alle particulieren, maar ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven te doen.
  • De goederen worden direct of indirect, door of voor rekening van de leverancier verzonden of vervoerd uit een derde-land.
  • Het gaat niet om nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen, margegoederen of goederen die worden geïnstalleerd of gemonteerd.
  • De goederen worden ingevoerd in een ander EU-land dan het EU-land van aankomst van de verzending of de goederen worden ingevoerd in hetzelfde EU-land als het EU-land van aankomst van de verzending én de belasting op deze goederen worden aangegeven in het kader van de invoerregeling.

Verricht u intracommunautaire afstandsverkopen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Unieregeling. Verricht u afstandsverkoop van buiten de EU? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Invoerregeling. Als u gebruik maakt van de Unieregeling of de Invoerregeling, dan doet u in uw eigen land aangifte voor uw afstandsverkopen in de Europese Unie. Gebruikt u die regelingen niet? Dan moet u zich registreren bij Belastingdienst/kantoor Buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.