Vervoer van eigen goederen naar een ander EU-land - uitzonderingen

In de volgende gevallen vervoert u wel goederen naar een ander EU-land, maar geldt dit niet als een fictieve intracommunautaire transactie:

  • Uw klant in het andere EU-land doet geen btw-aangifte. U verkoopt bijvoorbeeld een koelkast aan een Duitse particulier en levert deze koelkast af bij de koper thuis. U brengt dan Nederlandse btw of Duitse btw in rekening. Welke btw u in rekening moet brengen, is afhankelijk van de hoogte van uw omzet. U leest meer hierover bij Afstandsverkopen, zoals e-commerce: drempelbedragen per EU-land.
  • Uw goederen worden in het andere EU-land gemonteerd of ge├»nstalleerd. In deze situatie is de levering belast in het land waar de installatie- of montagewerkzaamheden worden uitgevoerd.
  • U levert goederen aan boord van schepen, vliegtuigen en treinen binnen de EU. In deze situatie is de levering belast in het land van vertrek.
  • U levert aan handelaren, gas via het aardgasdistributiesysteem, warmte (bijvoorbeeld stadsverwarming) of koeling via een vergelijkbaar gesloten systeem, of elektriciteit. In deze gevallen is de levering belast in het land waar de afnemer is gevestigd.
  • U verstuurt goederen (bijvoorbeeld voor reparatie) naar een ander EU-land en deze worden na bewerking naar u teruggestuurd.
  • U gebruikt de goederen tijdelijk in een ander EU-land, voor werkzaamheden die u daar uitvoert.
  • Uw goederen worden maximaal 24 maanden gebruikt in een ander EU-land en u zou bij invoer vanuit een niet-EU-land gebruik kunnen maken van de regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten.

Voldoet u op een bepaald moment niet meer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat de goederen niet, of niet op tijd terugkomen naar Nederland? Dan geldt dit alsnog als een fictieve intracommunautaire transactie. U krijgt dan te maken met de verplichtingen die daarbij horen.

Register van uw overbrenging

Van de laatste 3 beschreven situaties moet u aantekening maken in uw administratie.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.